Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Αθήνα 31/03/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 56 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 31/03/2009 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου

Είδος συναλλαγής ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
99 Χρυσός Τίτλου 0,995 - 1,000 το γραμμάριο * 21,54 24,15
Α.ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
01 Παλαιάς κοπής 158,64 188,68
02 Ελισάβετ 1973 κ Προγενεστέρων ετών 158,64 188,68
03 Ελισάβετ 1974 κ μεταγενέστερων ετών 158,64 188,68
Β. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ
80 Τίτλου 0,900 το γραμμάριο 19,09 21,42
81 Τίτλου 0,9166 το γραμμάριο 19,44 21,81
Γ. ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ (ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ)
04 Λίρα Αγγλίας ελαττωματική (από γρ.7,940-7,988) 153,87 183,03
Δ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ(ΛΙΠΟΒΑΡΗ)
05 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,900-7,939) 152,06 170,54
06 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,500-7,899) 144,36 161,91
07 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,000-7,499) 134,73 151,12
83 Λοιπά Τίτλου 0,900 το γραμμάριο 18,90 21,20
84 Λοιπά Τίτλου 0,9166 το γραμμάριο 19,25 21,59
Ε.ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ Η' ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ)
08 Λίρα Αγγλίας Ιταλικής κοπής τίτλου 0,905 147,02 164,91
09 Λίρα Αγγλίας Λιβανικής κοπής τίτλου 0,720 117,50 131,91
85 Λοιπά Τίτλου 0,900 το γραμμάριο 18,41 20,66
86 Λοιπά Τίτλου 0,720 το γραμμάριο 14,72 16,53
87 Λοιπά Τίτλου 0,600 το γραμμάριο 12,27 13,78
88 Λοιπά Τίτλου 0,500 το γραμμάριο 10,22 11,49

* Προκειμένου για ράβδους χρυσού ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η καθαρή περιεκτικότητα σε χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.