Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Όλες οι Εκδόσεις

31/08/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Αύγουστος

06/08/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Τράπεζα της Ελλάδος - Από το 1928 η κεντρική τράπεζα των Ελλήνων

31/07/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούλιος

31/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Tonnage tax revisited: the case of Greece during a shipping crisis and an economic crisis period

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 49 2019

29/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Central bank independence and inflation preferences: new empirical evidence on the effects on inflation

28/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : The dog that didn’t bark: the curious case of Lloyd Mints, Milton Friedman and the emergence of monetarism

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιούλιος - Αύγουστος 2019

12/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Housing wealth, household debt and financial assets: are there implications for consumption?

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάιος - Ιούνιος 2019

11/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Financing economic growth in Greece: lessons from the crisis

Νομισματική Πολιτική - Έκθεση : (2018-2019), Ιούλιος 2019

30/06/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούνιος

21/06/2019 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 4, Ιούνιος

21/06/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Estimation of the adequate living expenses threshold during the Greek crisis

18/06/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

31/05/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάιος

30/04/2019 - Δοκίμια Εργασίας : A simple return generating model in discrete time; implications for market efficiency testing

30/04/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος

25/04/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Green Bonds as an instrument to finance low carbon transition

05/04/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth: Challenges for Europe in the Wake of the Crisis, Edited by Lucas Papademos - Τράπεζα της Ελλάδος - Ακαδημία Αθηνών, 2017

31/03/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

21/03/2019 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 2, Μάρτιος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2019

28/02/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

20/02/2019 - Δοκίμια Εργασίας : The role of financial constraints on labour share developments: macro- and micro-level evidence

01/02/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Solidarity in the Eurozone

31/01/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

16/01/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Quantitative easing and sovereign bond yields: a global perspective