Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Όλες οι Εκδόσεις

11/05/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Time series with interdependent level and second moment: statistical testing and applications with Greek external trade and simulated data

04/05/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Fiscal adjustment and debt sustainability: Greece 2010-2016 and beyond

30/04/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος

19/04/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Diversification, integration and cryptocurrency market

ΕΚΤ - Ετήσια Έκθεση : 2017

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την Εποπτική Δραστηριότητα : 2017

31/03/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

29/03/2018 - Άλλες Εκδόσεις : Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

22/03/2018 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 2, Μάρτιος

21/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : A combined statistical framework for forecasting default rates of Greek Financial Institutions' credit portfolios

20/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Foreign ownership and market power: the special case of European banks

19/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Export pricing at the firm level with panel data

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2018

28/02/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

31/01/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 46 2018

18/01/2018 - Άλλες Εκδόσεις : Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

10/01/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Measuring the systemic importance of banks