Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Όλες οι Εκδόσεις

Ισολογισμός : 2008

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Δεκέμβριος 2008

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Δεκέμβριος 2008

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 31 2008

02/11/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Bank-Level Estimates of Market Power

01/11/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Νοέμβριος

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης : Νοέμβριος 2008

01/11/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Assessing Output and Productivity Growth in the Banking Industry

01/10/2008 - Δοκίμια Εργασίας : A Note on the Use of Moving Average Trading Rules to Test For Weak from Efficiency in Capital Markets

Νομισματική Πολιτική - Ενδιάμεση Έκθεση : (2008), Οκτώβριος 2008

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Οκτώβριος - Νοέμβριος 2008

01/10/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Οκτώβριος

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης : Σεπτέμβριος 2008

02/09/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The Classification and Perfomance of Alternative Exchange-Rate Systems

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Σεπτέμβριος 2008

01/09/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Institutions Matter: Financial Supervision Architecture, Central Bank and Path Dependence. General Trends and the South Eastern European Countries

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Σεπτέμβριος 2008

01/09/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Σεπτέμβριος

01/08/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Αύγουστος

31/07/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The National Bank of Romania and its Isuue of Banknotes between Necessity and Possibility, 1880 - 1914

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης : Ιούλιος 2008

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιούλιος - Αύγουστος 2008

01/07/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούλιος

30/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Monetary Policy Objectives and Istruments used by the Privileged National Bank of the Kingdom of Serbia (1884 - 1914)

29/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Banking and Central Banking in Pre-WWII Grecce: Money and Currency Developments

28/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Growing up to Financial Stability

26/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Banking and Finance in South - Eastern Europe: The Albanian Case

25/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Banking in Turkey: History and Evolution

24/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The Evolution of Bulgarian Banks’ Efficiency During the Twenties: A Dea Approach

23/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Stabilization Policies in Bulgaria and Yugoslavia During Communism's Terminal Years : 1980s Economic Visions in Retrospect

22/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : How Similar to South-Eastern Europe Were the Islands of Cyprus and Malta in Terms of Agricultural Output and Credit? Evidence During the Interwar Period

21/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Banking Performance in South-Eastern Europe During the Interwar Period

20/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Banking Transformation (1989 - 2006) in Central and Eastern Europe - with Special Reference to Balkans

19/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The Regulation and Supervision of the Belgian Financial System (1830 - 2005)

18/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The Banking Sector and the Great Depression in Bulgaria, 1924 - 1938: Interlocking and Financial Sector Profitability

17/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Multiple Potential Payers and Sovereign Bond Prices

16/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Government Bankruptcy of Balkan Nations and their Consequences for Money and Inflation before 1914: A Comparative Analysis

01/06/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Exploring the Nexus between Banking Sector Reform and Performance: Evidence from Newly Acceded EU Countries

01/06/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούνιος

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Ιούνιος 2008

ΕΚΤ - Έκθεση Σύγκλισης : 2008

02/05/2008 - Δοκίμια Εργασίας : An Affine Factor Model of the Greek Term Structure

01/05/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Monetary and Fiscal Policy Interaction: What is the Role of the Transaction Cost of the Tax System in Stabilisation Policies?

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάιος Ιούνιος 2008

01/05/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάιος

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 30 2008

02/04/2008 - Δοκίμια Εργασίας : The Benefits and Costs of Monetary Union in Southern Africa: A Critical Survey of the Literature

01/04/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Price and Non - Price Competitiveness of Exports of Manufactures

01/04/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης : Μάρτιος - Μάιος 2008

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Μάρτιος 2008

02/03/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Modelling Household Expenditure on Health Care in Greece

01/03/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

01/03/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Spatial Interdependencies of FDI Locations: A Lessening of the Tyranny of Distance?

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2008

01/02/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

Νομισματική Πολιτική - Έκθεση : (2007-2008), Φεβρουάριος 2008

03/01/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Real Exchange Rates over a Century: The Case of the Drachma/Sterling Rate, 1833-1939

01/01/2008 - Άλλες Εκδόσεις : Προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Σκέψεις σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση

ΕΚΤ - Ετήσια Έκθεση : 2008

Έκθεση Διοικητή : Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2008

01/01/2008 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

01/01/2008 - Δοκίμια Εργασίας : Some Empirical Evidence on the Effects of U.S. Monetary Policy Shocks on Cross Exchange Rates

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης : Ιανουάριος 2008