Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Όλες οι Εκδόσεις

Ισολογισμός : 2014

17/12/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Bank leverage and return on equity targeting: intrinsic procyclicality of short-term choices

Νομισματική Πολιτική - Ενδιάμεση Έκθεση : (2014), Δεκέμβριος 2014

16/12/2014 - Δοκίμια Εργασίας : On corporate financial distress prediction: what can we learn from private firms in a small open economy?

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Δεκέμβριος 2014

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 40 2014

30/11/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Νοέμβριος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

06/11/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

31/10/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Οκτώβριος

23/10/2014 - Δοκίμια Εργασίας : When does it pay to tax? Evidence from state-dependent fiscal multipliers in the euro area

22/10/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Fiscal policy, net exports, and the sectoral composition of output in Greece

30/09/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Σεπτέμβριος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Σεπτέμβριος 2014

31/08/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Αύγουστος

31/07/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούλιος

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 39 2014

25/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Industry-level labour demand elasticities across the Eurozone: will there be any gain after the pain of internal devaluation?

24/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Macroeconomic and credit forecasts in a small economy during crisis: A large Bayesian VAR approach

23/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : On modeling banking risk

22/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : BoGGEM: a dynamic stochastic general equilibrium model for policy simulations

21/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : The determinants of vat revenue efficiency: recent evidence from Greece

20/07/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Does fairness matter for the success of fiscal consolidation?

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιούλιος - Αύγουστος 2014

30/06/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούνιος

ΕΚΤ - Έκθεση Σύγκλισης : 2014

16/06/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία, Τράπεζα της Ελλάδος – ΕΛΙΑΜΕΠ, Απρίλιος 2014

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Ιούνιος 2014

Νομισματική Πολιτική - Έκθεση : (2013-2014), Ιούνιος 2014

11/06/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Το χρονικό της μεγάλης κρίσης

11/06/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Το χρονικό της μεγάλης κρίσης

11/06/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος

31/05/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάιος

20/05/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Financial stability indicators and public debt developments

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάιος - Ιούνιος 2014

30/04/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος

24/04/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Financing exports of goods: a constraint on Greek economic growth

09/04/2014 - Δοκίμια Εργασίας : In old Chicago: Simons, Friedman and the development of monetary-policy rules

31/03/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

27/03/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Déjà vu? The Greek crisis experience, the 2010s versus the 1930s. Lessons from history

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2014

ΕΚΤ - Μηνιαίο Δελτίο : Μάρτιος 2014

06/03/2014 - Άλλες Εκδόσεις : 2013 Stress test of the Greek banking sector

06/03/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα - 2013 - Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

04/03/2014 - Άλλες Εκδόσεις : Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2012 (αγγλικά)

28/02/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

Έκθεση Διοικητή : Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014

25/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Η έξυπνη οικονομία: "πολιτιστικές" και "δημιουργικές" βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;

24/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Inequality, poverty and social welfare in Greece: distributional effects of austerity

23/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Why firms avoid cutting wages: survey evidence from European firms

22/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Transmission effects in the presence of structural breaks: evidence from south-eastern European countries

21/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Assessing the variability of indirect tax elasticity in Greece

20/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Oil price shocks and volatility do predict stock market regimes

19/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Discretionary fiscal policy and economic activity in Greece

18/02/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Putting the EMU integration into a new perspective: the case of capital market holdings

31/01/2014 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

21/01/2014 - Δοκίμια Εργασίας : The output effects of systematic and non-systematic fiscal policy changes in Greece

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014

09/01/2014 - Ειδικά Δοκίμια Συνεδρίων : The crisis in the euro area: an analytic overview

08/01/2014 - Ειδικά Δοκίμια Συνεδρίων : Leverage, default, and forgiveness: lessons from the American and European crises

02/01/2014 - Δοκίμια Εργασίας : Return dispersion, stock market liquidity and aggregate economic activity

ΕΚΤ - Ετήσια Έκθεση : 2014