Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης

Τα Στατιστικά Δελτία Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης, όπως παρουσιάζονται στην έντυπη έκδοσή τους, είναι διαθέσιμα στους χρήστες του Internet σε μορφή Adobe Acrobat pdf. Από το τεύχος 71 (Ιανουάριος 2011) διακόπτεται η έντυπη έκδοση και το Δελτίο δημοσιεύεται μόνο στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.