Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δημοσιεύσεις Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου

Η πορεία των οικονομιών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερα στενών οικονομικών σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί με τις χώρες αυτές. Επομένως, η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στις χώρες αυτές αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ευρύτερης ανάλυσης του διεθνούς περιβάλλοντος της ελληνικής οικονομίας. Η σημασία της ανάλυσης των οικονομιών των χωρών αυτών ενισχύεται ιδιαίτερα και από την έντονη δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών, όπως και πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, στην περιοχή.

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται τα εβδομαδιαία δημοσιεύματα που αναλύουν τις οικονομίες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και αυτών της Μεσογείου.

Η εκτέλεση του έργου της τράπεζας στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων ενεργειών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

  • Ημερήσια και εβδομαδιαία παρακολούθηση νομισματικών, μακροοικονομικών και χρηματιστηριακών εξελίξεων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.
  • Μηνιαία ανάλυση και παρακολούθηση τόσο της μακροοικονομικής εικόνας όσο και του συνολικού τραπεζικού συστήματος κάθε χώρας της εξεταζόμενης περιοχής.
  • Παρακολούθηση και συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του συνόλου του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρας.
  • Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων που επικεντρώνονται σε θέματα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (με την Ελλάδα και την Ευρωζώνη).
  • Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Τράπεζας Ελλάδος, διοργανώνεται κάθε χρόνο διεθνής ημερίδα με θέματα που αφορούν τις συγκεκριμένες οικονομίες. Σ’ αυτή συμμετέχουν στελέχη από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της περιοχής, αλλά και προσωπικότητες από διεθνείς οργανισμούς. 

Οι ημερίδες με αντικείμενο τη στενότερη παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου είναι διαθέσιμες εδώ. Μπορείτε να τις αναζητήσετε με βάση το έτος διεξαγωγής τους. 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Τμήμα Ανάλυσης Οικονομικών Εξελίξεων Χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου
Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 Αθήνα
Τηλ: +30 210 320 2381, 2484, 2430
Fax: +30 210 323 3025
Ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
sec.seemedregion@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα