Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Σκοπός της παρούσας έκδοσης, σχόλια μελετητών και αποσπάσματα απο τους προλόγους των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία της οικονομικής ιστορίας ασχολείται ως επί το πλείστον με τις προηγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Όμως, η νομισματική και οικονομική ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένει εν πολλοίς ανεξερεύνητη. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό φωτίζοντας τη νομισματική ιστορία των επιμέρους χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της περιοχής συνολικά.

Προσφέροντας την παρούσα βάση ιστορικών δεδομένων σε ένα ευρύτερο κοινό, το SEEMHN ελπίζει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών ώστε να ερευνήσουν περαιτέρω την οικονομική και νομισματική ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σχόλια μελετητών

“…statistical series such as these serve as the skeleton for the […writing of the Monetary history of South-East Europe]. Institutional detail and historical narrative will put flesh on the bones.”  

Michael D. Bordo, Rutgers University and NBER

“…the volume’s comparative outlook…amply highlights main threats to financial stability, including the perils of ‘importing’ policy credibility through currency pegs whilst political institutions remain fragile and fiscal discipline elusive.

Luis A. V. Catão, International Monetary Fund and Joint Vienna Institute

This landmark volume of [South-Eastern European] monetary history and data series ... will remove not only several quantitative handicaps faced so far by relevant research initiatives, but also some of the prejudice characterising the debates on whether and to which extent these economies could be ever considered as intrinsically linked to the main European developments.”

Νίκος Χριστοδουλάκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Matthias Morys (University of York, συγγραφέας της εισαγωγής): “…South-Eastern European monetary history is no longer terra incognita.

Αποσπάσματα από τους προλόγους των διοικητών των κεντρικών τραπεζών

Learning from Greece’s experience and comparing it with the experiences of South-East European countries allow the creation of a valuable historical database, continuously enriched with new data. This will provide economic agents and policy makers with useful information on policy responses and outcomes. Quantitative data are an essential tool in this respect.”

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

The BNB believes that the volume will serve as a statistical hub of South-Eastern European monetary and economic time series. Together with the research that has already been conducted within the SEEMHN, it will further promote the study of monetary and economic history in a comparative perspective outside the narrow scope of the region.”

Ivan Iskrov, Διοικητής της Bulgarian National Bank

The Romanian central bank’s interest in the South-East European Monetary History Network (SEEMHN) programme was also sparked by the conviction that people will be ready to embark on new avenues only after they have fully comprehended the past.” 

Mugur Constantin Isărescu, Διοικητής της National Bank of Romania

This book is the result of a long and intensive dialogue among researchers from different countries of the region. May it also serve as a useful basis and stimulus for further research. The OeNB is looking forward to the next round of debates and analyses.”

Ewald Nowotny, Διοικητής της Oesterreichische Nationalbank