Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τμήμα Ειδικών Μελετών

Η οικονομική έρευνα πραγματοποιείται σε διάφορα τμήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Τμήμα Ειδικών Μελετών έχει ως αποστολή να προωθεί την ανεξάρτητη και υψηλής ποιότητας έρευνα (θεωρητική και εμπειρική) που συμβάλλει σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το Τμήμα στελεχώνεται από ερευνητές της Τράπεζας και ενεργεί ως κόμβος για την έρευνα που διεξάγεται εντός της Τράπεζας.

Τα κύρια πεδία της έρευνας είναι τα εξής:

  • Η λειτουργία και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
  • Η λειτουργία και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  • Μακροοικονομικά υποδείγματα και προβλέψεις.
  • Διεθνής χρηματοοικονομική διοίκηση και αλληλεπιδράσεις με τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.
  • Διεθνή οικονομικά με έμφαση στις επιδράσεις του ευρώ.
  • Η διαδικασία μετασχηματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομίες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
  • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της μακροχρόνιας ανάπτυξης στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του ισοζυγίου πληρωμών και του δημόσιου τομέα.
  • Ιστορική έρευνα σχετικά με νομισματικά και τραπεζικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ιστορικών χρονολογικών σειρών

Οι ερευνητικές εργασίες υπό την επίβλεψη του Τμήματος Ειδικών Μελετών εμφανίζονται:

  • στο Οικονομικό Δελτίο, που φιλοξενεί άρθρα με υψηλό επίκαιρο ενδιαφέρον, λιγότερο "τεχνικής" φύσεως, τα οποία, γι' αυτό το λόγο, είναι προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό, και
  • στη σειρά Δοκίμια Εργασίας της Τράπεζας, όπου δημοσιεύονται υψηλής ποιότητας ερευνητικές εργασίες για θέματα που ενδιαφέρουν την Τράπεζα.

Έλληνες και ξένοι ερευνητές επισκέπτονται τακτικά την Τράπεζα, ιδίως στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισκεπτών Ερευνητών.