Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Λοιπές Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2016 (αγγλικά) , ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO),  Ιανουάριος 2018


Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2015 (αγγλικά)
, ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO),  Ιανουάριος 2017

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2013 (αγγλικά),  ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2015

South Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II, SEEMHN, Δεκέμβριος 2014

Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης
, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2014

Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία, Τράπεζα της Ελλάδος – ΕΛΙΑΜΕΠ, Απρίλιος 2014

Το Χρονικό της μεγάλης κρίσης, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Απρίλιος 2014

Η Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Απρίλιος 2014

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα - 2013 (ΑΓΓΛ), Τράπεζα Ελλάδος, Μάρτιος 2014

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα - 2013 - Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση, Τράπεζα Ελλάδος, Μάρτιος 2014

Asset Quality Review and Credit Loss Projection Methodology, Prepared for the Bank of Greece, BlackRock Solutions, Μάρτιος 2014

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2012 (αγγλικά), ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2014

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2011 (αγγλικά), III WG on IFRS impact and CBSO databases, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Μάρτιος 2013 

Έκθεση διεθνούς συμβουλευτικού οίκου στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΑΓΓΛ), Bain & Company, Φεβρουάριος 2013

Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Εκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση), Tράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector, Tράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Diagnostic Assessment of Greek Banks, ΒlackRock Solutions, Δεκέμβριος 2011

Κοινωνική Πολιτική Και Κοινωνική Συνοχή Στην Ελλάδα σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2012

Noμισματική Διαχείριση και Οικονομική Κρίση - Η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος 1929-1941, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2011

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011

Achieving sustainable growth in southeast Europe: Macroeconomic policies, structural reforms, socio-political support,and a sound financial system, Τράπεζα της Ελλάδος - SEESOX, Φεβρουάριος 2011

From Crisis to Recovery - Sustainable Growth in South East Europe, Τράπεζα της Ελλάδος - SEESOX, Φεβρουάριος 2011

H ελληνική αγορά εργασίας: Xαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις, Τράπεζα της Ελλάδος,  Μάρτιος 2010 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2010

Αγορές Ακινήτων: Εξελίξεις και Προοπτικές, Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2009.

Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέμβριος 2009.

Challenges and Prospects of South East European Economies in the wake of the financial crisis, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2009

Προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Σκέψεις σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση, Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας , Αθήνα 2008

Τράπεζα της Ελλάδος, Επέτειος 75 χρόνων – εορταστική εκδήλωση – 3 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα 2006

Τράπεζα της Ελλάδος, Ξενοφών Ζολώτας – Εκδήλωση τιμής και μνήμης – 25 Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα 2005.

Οικονομικές Επιδόσεις και Προοπτικές της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος & The Brookings Institution Επιμέλεια Έκδοσης: Ralph C. Bryant, Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας, Γεώργιος Σ. Ταβλάς, Αθήνα 2002 

Framing Macroeconomic Policy in EMU and the International Financial Architecture, edited by Nicholas C.Garganas, 1999 


Δημοσιεύσεις της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Τριετής Έκθεση 2007, Δεκέμβριος 2007
Στατιστικό Παράρτημα 2007, Δεκέμβριος 2007
Τριετής Έκθεση 2004, Μάρτιος 2005
Στατιστικό Παράρτημα 2004, Μάρτιος 2005
Τριετής Έκθεση 2001, Μάρτιος 2002
Στατιστικό Παράρτημα 2001, Μάρτιος 2002Όλες οι Εκδόσεις

19/04/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Diversification, integration and cryptocurrency market

ΕΚΤ - Ετήσια Έκθεση : 2017

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την Εποπτική Δραστηριότητα : 2017

31/03/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

29/03/2018 - Άλλες Εκδόσεις : Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

22/03/2018 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 2, Μάρτιος

21/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : A combined statistical framework for forecasting default rates of Greek Financial Institutions' credit portfolios

20/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Foreign ownership and market power: the special case of European banks

19/03/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Export pricing at the firm level with panel data

28/02/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

31/01/2018 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 46 2018

18/01/2018 - Άλλες Εκδόσεις : Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

10/01/2018 - Δοκίμια Εργασίας : Measuring the systemic importance of banks