Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Λοιπές Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις

Τράπεζα της Ελλάδος - Από το 1928 η κεντρική τράπεζα των Ελλήνων, Τράπεζα της Ελλάδος, 2018

Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth: Challenges for Europe in the Wake of the Crisis, Edited by Lucas Papademos - Τράπεζα της Ελλάδος - Ακαδημία Αθηνών, 2017

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2017, παραρτήματα (αγγλικά), ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2019

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2017 (αγγλικά), ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2019

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά την Διάρκεια της Κρίσης (2010-2014), Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα Ελλάδος - ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιούλιος 2018

The Economics of Climate Change (ΑΓΓΛ), Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2018

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2016 (αγγλικά) , ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO),  Ιανουάριος 2018

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2015 (αγγλικά)
, ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO),  Ιανουάριος 2017

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2013 (αγγλικά),  ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2015

South Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II, SEEMHN, Δεκέμβριος 2014

Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης
, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2014

Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία, Τράπεζα της Ελλάδος – ΕΛΙΑΜΕΠ, Απρίλιος 2014

Το Χρονικό της μεγάλης κρίσης, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Απρίλιος 2014

Η Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Απρίλιος 2014

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα - 2013 (ΑΓΓΛ), Τράπεζα Ελλάδος, Μάρτιος 2014

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα - 2013 - Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση, Τράπεζα Ελλάδος, Μάρτιος 2014

Asset Quality Review and Credit Loss Projection Methodology, Prepared for the Bank of Greece, BlackRock Solutions, Μάρτιος 2014

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2012 (αγγλικά), ERICA (European Records of IFRS Consolidated Accounts) WG, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Φεβρουάριος 2014

Ευρωπαϊκοί εισηγμένοι μη χρηματοπιστωτικοί όμιλοι: ανάλυση στοιχείων 2011 (αγγλικά), III WG on IFRS impact and CBSO databases, European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO), Μάρτιος 2013 

Έκθεση διεθνούς συμβουλευτικού οίκου στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΑΓΓΛ), Bain & Company, Φεβρουάριος 2013

Η αγορά ακινήτων στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Εκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση), Tράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector, Tράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2012

Diagnostic Assessment of Greek Banks, ΒlackRock Solutions, Δεκέμβριος 2011

Κοινωνική Πολιτική Και Κοινωνική Συνοχή Στην Ελλάδα σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2012

Noμισματική Διαχείριση και Οικονομική Κρίση - Η πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος 1929-1941, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2011

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011

Achieving sustainable growth in southeast Europe: Macroeconomic policies, structural reforms, socio-political support,and a sound financial system, Τράπεζα της Ελλάδος - SEESOX, Φεβρουάριος 2011

From Crisis to Recovery - Sustainable Growth in South East Europe, Τράπεζα της Ελλάδος - SEESOX, Φεβρουάριος 2011

H ελληνική αγορά εργασίας: Xαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις, Τράπεζα της Ελλάδος,  Μάρτιος 2010 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2010

Αγορές Ακινήτων: Εξελίξεις και Προοπτικές, Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος 2009.

Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέμβριος 2009.

Challenges and Prospects of South East European Economies in the wake of the financial crisis, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2009

Προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Σκέψεις σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική ενοποίηση, Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας , Αθήνα 2008

Τράπεζα της Ελλάδος, Επέτειος 75 χρόνων – εορταστική εκδήλωση – 3 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα 2006

Τράπεζα της Ελλάδος, Ξενοφών Ζολώτας – Εκδήλωση τιμής και μνήμης – 25 Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα 2005.

Οικονομικές Επιδόσεις και Προοπτικές της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος & The Brookings Institution Επιμέλεια Έκδοσης: Ralph C. Bryant, Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας, Γεώργιος Σ. Ταβλάς, Αθήνα 2002 

Framing Macroeconomic Policy in EMU and the International Financial Architecture, edited by Nicholas C.Garganas, 1999 


Δημοσιεύσεις της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Τριετής Έκθεση 2007, Δεκέμβριος 2007
Στατιστικό Παράρτημα 2007, Δεκέμβριος 2007
Τριετής Έκθεση 2004, Μάρτιος 2005
Στατιστικό Παράρτημα 2004, Μάρτιος 2005
Τριετής Έκθεση 2001, Μάρτιος 2002
Στατιστικό Παράρτημα 2001, Μάρτιος 2002


 


Όλες οι Εκδόσεις

31/08/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Αύγουστος

06/08/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Τράπεζα της Ελλάδος - Από το 1928 η κεντρική τράπεζα των Ελλήνων

31/07/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούλιος

31/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Tonnage tax revisited: the case of Greece during a shipping crisis and an economic crisis period

Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 49 2019

29/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Central bank independence and inflation preferences: new empirical evidence on the effects on inflation

28/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : The dog that didn’t bark: the curious case of Lloyd Mints, Milton Friedman and the emergence of monetarism

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιούλιος - Αύγουστος 2019

12/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Housing wealth, household debt and financial assets: are there implications for consumption?

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάιος - Ιούνιος 2019

11/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Financing economic growth in Greece: lessons from the crisis

Νομισματική Πολιτική - Έκθεση : (2018-2019), Ιούλιος 2019

30/06/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούνιος

21/06/2019 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 4, Ιούνιος

21/06/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Estimation of the adequate living expenses threshold during the Greek crisis

18/06/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

31/05/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάιος

30/04/2019 - Δοκίμια Εργασίας : A simple return generating model in discrete time; implications for market efficiency testing

30/04/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος

25/04/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Green Bonds as an instrument to finance low carbon transition

05/04/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Monetary Policy, Banking Union and Economic Growth: Challenges for Europe in the Wake of the Crisis, Edited by Lucas Papademos - Τράπεζα της Ελλάδος - Ακαδημία Αθηνών, 2017

31/03/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος

21/03/2019 - ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο : Τεύχος 2, Μάρτιος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2019

28/02/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Φεβρουάριος

20/02/2019 - Δοκίμια Εργασίας : The role of financial constraints on labour share developments: macro- and micro-level evidence

01/02/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Solidarity in the Eurozone

31/01/2019 - Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιανουάριος

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

16/01/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Quantitative easing and sovereign bond yields: a global perspective