Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/97


Σύμφωνα με το Ν. 2469/1997 όπως ισχύει, τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) τα οποία μεταφέρονται στο Κοινό Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α του N. 4270/2014 όπως ισχύει βρίσκονται υπό την διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παρακάτω παρουσιάζεται σχετική πληροφόρηση για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τις ιστορικές αποδόσεις, την εξέλιξη της τιμής του μεριδίου ως επίσης και στατιστικά στοιχεία του εκάστοτε τελευταίου εξαμήνου για το Κοινό Κεφάλαιο.


Σύνθεση Χαρτοφυλακίου
 
Ιστορικές Αποδόσεις
 
Εξέλιξη τιμής μεριδίου
 
Στατιστικά στοιχεία εξαμήνου


Σχετικά Θέματα