Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων 

Σύμφωνα με το ν.2469/97, τα διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων συνιστούν το “Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ & ΑΦ” (Κοινό Κεφάλαιο), του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρακάτω παρουσιάζεται σχετική πληροφόρηση για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τις ιστορικές αποδόσεις, την εξέλιξη της τιμής του μεριδίου ως επίσης και στατιστικά στοιχεία του εκάστοτε τελευταίου εξαμήνου για το Κοινό Κεφάλαιο.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου
 
Ιστορικές Αποδόσεις
 
Εξέλιξη τιμής μεριδίου
 
Στατιστικά στοιχεία εξαμήνου


Σχετικά Θέματα