Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί - Λογιστικές Καταστάσεις

Mε σκοπό την κατάρτιση χρηματοπιστωτικών λογαριασμών για την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα της Ελλάδος με την Πράξη Διοικητή 2499/28.5.2002 καθιέρωσε την υποβολή στοιχείων σε ομοιογενή βάση από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει, εκτός από τα ετήσια στοιχεία (Αποφ. ΝΕ 157/77) να υποβάλλουν σε τριμηνιαία βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογιστικά στοιχεία και άλλες στατιστικές πληροφορίες, σύμφωνα με τα έντυπα που επισυνάπτονται στην πιο πάνω Πράξη Διοικητή και τις οδηγίες που τα συνοδεύουν.


Τριμηνιαία Λογιστική Κατάσταση

Έντυπο Υποβολής Στοιχείων - Αρχείο τύπου XLS: 134 KB. Έκδοση 2.0. Τελευταία Ενημέρωση: 27/01/2005

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου - Αρχείο τύπου DOC: 44 KB. Έκδοση 1.0. Τελευταία Ενημέρωση: 21/01/2005


Ετήσια Λογιστική Κατάσταση

Έντυπο Υποβολής Στοιχείων - Αρχείο τύπου XLS: 258 KB. Έκδοση 3.0. Τελευταία Ενημέρωση: 27/01/2005

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου - Αρχείο τύπου DOC: 28 KB. Έκδοση 1.0. Τελευταία Ενημέρωση: 21/01/2005


Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικές με τη συμπλήρωση των εντύπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Λογαριασμών:

Τηλ.: 210 3203815 / 3203829 / 3203835, ηλεκτρονική διεύθυνση xrimatopist-stat@bankofgreece.gr.


Σχετικά Θέματα