Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Υποβολή στοιχείων Επιδοτήσεων του Ν.128/75

Σύμφωνα με τα έγγραφά μας 58/23.4.07 και 18/28.1.08 τα πιστωτικά ιδρύματα, που αιτούνται την καταβολή διαφοράς τόκων από τον λογαριασμό του ν.128/75, πρέπει να υποβάλλουν με ηλεκτρονική μορφή αναλυτικά στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Εκτός των δικαιολογητικών τα οποία απαιτούνται για την υποβολή των στοιχείων, θα πρέπει να συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Excel που παρέχεται στη συνέχεια και να διαβιβάζεται με οπτικό δίσκο CD στο Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Υπηρεσία Εισφορών και Επιδοτήσεων Ν.128/75 και Λοιπών Χρηματοδοτήσεων, υπόψη κας Κωνσταντίνας Τσόρου ή κας Χριστίνας Χασιώτη.

Στη συνέχεια παρέχονται τα σχετικά έντυπα.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της συνεχούς ανανέωσης του καταλόγου με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που είναι απαραίτητες για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, είναι σκόπιμο να γίνεται τροφοδότηση του Υποδείγματος Excel με την τελευταία έκδοση του Αρχείου Παραμέτρων που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας πριν την εκάστοτε υποβολή των στοιχείων.


Έντυπα

Υπόδειγμα Excel - Αρχείο τύπου XLS:462 KB. Έκδοση 02.02. Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2011 


Οδηγίες Συμπλήρωσης Υποδείγματος Excel - Αρχείο τύπουPDF:257 KB. Έκδοση 02.02. Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2011

Αρχείο Παραμέτρων (ΚΥA, Κλάδοι δραστηριότητας, κ.λπ.) - Αρχείο τύπου XLS:155 KB. Έκδοση 47 Τελευταία Ενημέρωση: 06/02/2013


Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την υποβολή των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Υπηρεσία Εισφορών και Επιδοτήσεων Ν.128/75 και Λοιπών Χρηματοδοτήσεων.

Τηλ: 210 3202453 / 3202465, Fax: 210 3234478 και 210 3232721, ηλεκτρονική διεύθυνση ctsorou@bankofgreece.gr και cchasioti@bankofgreece.gr


Σχετικά Θέματα