Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Eξωτερικός Τομέας  

Ο εξωτερικός τομέας μιας χώρας αναφέρεται στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές που διενεργούν όλοι οι κάτοικοι της χώρας αυτής (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται συστηματικά και λεπτομερώς μέσα σε ένα πλαίσιο που δημιουργεί ομάδες λογαριασμών, έτσι ώστε κάθε λογαριασμός να παρουσιάζει μια ξεχωριστή οικονομική διαδικασία ή φαινόμενο του εξωτερικού τομέα. Οι λογαριασμοί του εξωτερικού τομέα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου συστήματος στατιστικών της οικονομίας και γι' αυτό οι ορισμοί, οι ταξινομήσεις και οι λογιστικοί κανόνες πρέπει να είναι εναρμονισμένοι έτσι ώστε τα μεγέθη του εξωτερικού τομέα να συγκρίνονται και να αθροίζονται με άλλες μακροοικονομικές στατιστικές, όπως των εθνικών λογαριασμών, της νομισματικής στατιστικής και της στατιστικής του δημόσιου τομέα.
 
Οι βασικοί λογαριασμοί του εξωτερικού τομέα είναι τέσσερεις : 
 
    1) το ισοζύγιο πληρωμών

    2) η διεθνής επενδυτική θέση 

    3) το εξωτερικό χρέος 

    4) τα συναλλαγματικά διαθέσιμα  
Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος:


Σχετικά Θέματα