Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κίνηση και απάτη των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών
(στατιστικά στοιχεία)

Η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της αρμοδιότητάς της για την επίβλεψη των μέσων πληρωμής, όπως ορίζεται στην Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 50/31-7-2002, παρακολουθεί την απάτη στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την κίνηση και απάτη στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών ανά εξάμηνο και εντός ενός μηνός μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

Για την υποβολή των στοιχείων συμπληρώνεται το Ερωτηματολόγιο «Στατιστικά Στοιχεία κίνησης και απάτης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών» (xls) και αποστέλλεται με ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (secure e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr .
Στη συνέχεια παρέχονται τα σχετικά έντυπα καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική αποστολή.

Έντυπα

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αρχείων και μόνον
StatsPaymentSystems@bankofgreece.gr  

Tαχυδρομική Διεύθυνση
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Τμήμα Επίβλεψης Συστημάτων Πληρωμών
Αμερικής 3
Αθήνα, 102 50

Fax: 2103205419 

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Σταύρος Σταυρίτης
Τηλ. 210 320 5073 
e-mail: sstavritis@bankofgreece.gr  

Aλέξανδρος Καλιοντζόγλου
τηλ.: 210 320 5072
e-mail: akaliontzoglou@bankofgreece.gr