Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δείκτες Τιμών Μετοχών

Στο τμήμα αυτό παρέχονται ενδεικτικά χρονολογικές σειρές (από τον Ιανουάριο 2001) για τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), τον Δείκτη Τιμών των Τραπεζών, τον Δείκτη Τιμών των Ασφαλειών, τον Δείκτη Τιμών των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και τον Δείκτη Τιμών των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων. Πηγή για τα δεδομένα αυτά είναι το Χ.Α, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για αναλυτικότερα στοιχεία. 

Δείκτες τιμών μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών 


Σχετικά Θέματα