Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Eπιτόκια  Χρηματαγοράς Δραχμής

Στο τμήμα αυτό δίνονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς της δραχμής. Τα στοιχεία αφορούν (α) το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς για πράξεις μίας ημέρας (overnight) σε μηνιαία βάση για τη περίοδο 1980-2000 (δεδομένου ότι πριν από το 1980 δεν λειτουργούσε τέτοια αγορά) και (β) τα επιτόκια αναφοράς ATHIBOR (Athens Interbank Offered rate) σε ημερήσια και μηνιαία για τη περίοδο 1994-2000. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο αυτό δεν υπολογιζόταν πριν από το 1994

 


Σχετικά Θέματα