Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου

Στην ενότητα  αυτή παρέχονται στοιχεία για τιμές και αποδόσεις συγκεκριμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), η οποία λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι τιμές και αποδόσεις αφορούν στις διάρκειες των τίτλων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι επιλέγονται με βάση την εναπομένουσα διάρκεια τους. Δημοσιεύονται στοιχεία από τον Μάρτιο του 1999 οπότε και η ΗΔΑΤ, βάσει του ν.2651/98, ανέλαβε την έκδοση του επίσημου ημερήσιου δελτίου τιμών. 

Το Ελληνικό Δημόσιο εξέδιδε (και συνεχίζει να εκδίδει) βραχυπρόθεσμους τίτλους, γνωστούς ως έντοκα γραμμάτια. Επίσης, στην ενότητα αυτή, παρέχονται και τα στοιχεία για τα επιτόκια αυτών των εντόκων γραμματίων κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους καθώς και για τα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, διατίθενται στατιστικά στοιχεία και για το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι)


Σχετικά Θέματα