Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου(1)
Μήνας
Διάρκεια Τίτλου (Έτη)
3
Τιμή
Απόδοση %
5
Τιμή
Απόδοση %
7
Τιμή
Απόδοση %
10
Τιμή
Απόδοση %
15
Τιμή
Απόδοση %
30
Τιμή
Απόδοση %
Φεβρουάριος 201231,4277,6532,9350,3526,4244,0530,5029,2429,5921,5127,3717,28
Ιανουάριος 201234,0768,0834,4947,0427,9141,8434,8525,9131,7920,1027,9516,91
(1) Για κάθε τίτλο αναφοράς παρατίθενται οι ημερήσιες καθαρές τιμές (clean prices) επί ονομαστικής αξίας αναφοράς ίσης με 100 ευρώ και οι αντίστοιχες αποδόσεις σε ποσοστιαία βάση.