Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στοιχεία για το Special Data Dissemination System (SDDS)

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το 1996 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) για τη δημοσίευση από τα κράτη-μέλη ορισμένων βασικών οικονομικών στοιχείων, με βάση συγκεκριμένους κανόνες που εξασφαλίζουν την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. Πιστεύεται ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους αρμόδιους χάραξης της οικονομικής πολιτικής όσο και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές να σχηματίσουν ακριβέστερη αντίληψη για την οικονομική κατάσταση μιας χώρας και τους ενδεχόμενους κινδύνους που, ίσως, αντιμετωπίζει. Υπάρχει, έτσι, η δυνατότητα για έγκαιρη λήψη μέτρων και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SDDS πατήστε εδώ

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του SDDS αφορούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της οικονομίας. Πρόσθετα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για το SDDS παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και την Ελληνική Στατιστική Aρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

1. Χρηματοπιστωτικός τομέας

1.1       Ημερολόγιο δημοσίευσης των στοιχείων (xls 22 KB)

1.2       Μεθοδολογικές επεξηγήσεις
1.2.1    Λογιστική Κατάσταση του Τραπεζικού Τομέα (doc 160 KB) 
1.2.2    Λογιστική Κατάσταση της Κεντρικής Τράπεζας (doc 74.5 KB) 

1.3       Στατιστικά στοιχεία (xls 33 KB)
 

2. Εξωτερικός Τομέας

2.1       Ημερολόγιο δημοσίευσης των στοιχείων (xls 27 KB)

2.2       Μεθοδολογικές επεξηγήσεις
2.2.1    Ισοζύγιο πληρωμών - (μόνο στην αγγλική γλώσσα)
2.2.2    Διεθνής Επενδυτική Θέση - (μόνο στην αγγλική γλώσσα)
2.2.3    Εξωτερικό Χρέος - (μόνο στην αγγλική γλώσσα)
2.2.4    Συναλλαγματικά Διαθέσιμα (pdf 46 KB) - (μόνο στην αγγλική γλώσσα)
2.2.5    Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (pdf 116 KB) - (μόνο στην αγγλική γλώσσα)

2.3       Στατιστικά Στοιχεία
2.3.1    Ισοζύγιο πληρωμών (xls 67 KB)
2.3.2    Διεθνής Επενδυτική Θέση (xls 160 KB)
2.3.3    Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (xls 135 KB)
2.3.4.1 Συναλλαγματικά Διαθέσιμα (xls 37 KB)
2.3.4.2 Πίνακας συναλλαγματικών διαθεσίμων και ρευστότητας σε συνάλλαγμα (xls 14 MB)
2.3.5    Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (xls 25 KB)


Σχετικά Θέματα