Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

2η Οδηγία για τις πληρωμές - PSD2 - Χρήσιμες Πληροφορίες

H 2η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές (Payment Services Directive 2 – PSD2), που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4537/2018, αποτελεί το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις πληρωμές.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 2ης Οδηγίας για τις πληρωμές στην Ελλάδα.

PSD2: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις περιβαλλόντων δοκιμών (sandboxes) για τις διεπαφές (APIs) των ελληνικών ιδρυμάτων

PSD2: Κρίσιμες ημερομηνίες για την αξιολόγηση αιτήσεων εξαίρεσης παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από το μηχανισμό έκτακτης ανάγκης (ΕΕ 2018/389 άρθρο 33 παρ6)