Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Θεσμικό Πλαίσιο

Στην ενότητα “Θεσμικό πλαίσιο” παρατίθεται το πλαίσιο, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή βρίσκονται:

Ο ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄14/30.01.2018)»

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ Β΄1925/30.5.2018)».

Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ Β΄ 5992/31.12.2018).

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εξετάσεων

Δομή και Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Καταλληλότητας Προσώπων

28/03/2017 - Καθιέρωση Τράπεζας Ερωτήσεων για τις εξετάσεις στο Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά (α1-δ) και στα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1

03/01/2018 - Μεταβολή της βάσης επιτυχίας στις εξεταζόμενες ενότητες Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και Ειδικά Θέματα (α1)

03/04/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

26/06/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

11/09/2018 - Ανακοίνωση Επιτροπής Εξετάσεων - Τράπεζα Θεμάτων για τα Ειδικά Θέματα Α2

1/2/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

12/8/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ β1

11/09/2019 - Μεταβολή της βάσης επιτυχίας στην εξεταζόμενη ενότητα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς (α2)

Έγγραφο Διαβούλευσης

Έγγραφο Διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις διαδικασίες, το γενικό προσανατολισμό και τους στόχους του προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης υπαλλήλων και στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.