Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και Εγχώριων Εποπτικών και Άλλων Αρχών

Εδώ εμφανίζονται πληροφορίες για τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Τράπεζα της Ελλάδος με άλλες εγχώριες εποπτικές αρχές. 

  • Το 1998 η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο αναθεωρήθηκε στις 17/3/2009.
  • Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψε στις 31/10/2011, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις παραπάνω εποπτικές αρχές, πατώντας στην ανάλογη επιλογή στο μενού δεξιά, μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο ιστοχώρο.


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι