Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πολυμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πολυμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει τα εξής πολυμερή Μνημόνια Συνεργασίας:

α) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρχών που επιβλέπουν τα συστήματα πληρωμών και των αρχών τραπεζικής εποπτείας στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2001).

β) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων (2003).

γ) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας, των κεντρικών τραπεζών και των Υπουργείων Οικονομικών σε καταστάσεις χρηματοπιστωτικών κρίσεων (2005).

δ) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας (τραπεζών, κεφαλαιαγορών και ασφαλιστικών εταιριών), των κεντρικών τραπεζών και των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική σταθερότητα (2008).

ε) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που έχουν υπογράψει οι κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος, της Κύπρου, του Μαυροβουνίου, της ΠΓΔΜ, της Ρουμανίας και της Σερβίας (2007).