Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων

Ως χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων/οργανισμών:

Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, πέραν των διατάξεων του νόμου 4261/2014 που αφορούν και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, υφίστανται σχετικοί ειδικοί νόμοι και πράξεις/αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ανά κατηγορία χρηματοδοτικών ιδρυμάτων το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εποπτείας τους.