Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κυρώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, επιβάλλει με απόφασή της,  διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα στα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα για παραβάσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οι χρηματικές κυρώσεις έχουν κατά κανόνα τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιλέξτε έτος εμφάνισης :06/08/2010  -   Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά και εποπτευόμενα από αυτήν χρηματοδοτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

13/11/2009  -   Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

27/02/2009  -   Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία επιβάλλονται πρόστιμα στα πιστωτικά και τα εποπτευόμενα από αυτήν χρηματοδοτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

16/05/2008  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και διευκρίνιση των σχετικών, με τη διαφάνεια των συναλλαγών στις διαφημίσεις, αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

25/07/2007  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

30/05/2007  -   Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων για συναλλαγές τραπεζών με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

13/12/2006  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και τροποποίηση κανόνων διαφάνειας και ρυθμίσεων σχετικά με τη διακίνηση των επιταγών
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

28/07/2006  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

11/07/2006  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

22/12/2005  -   Επιβολή προστίμου σε πιστωτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .

01/11/2005  -   Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ .