Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ασκήσεις που διενεργήθηκαν από την ΤτΕ

i. Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα Αττικής (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=5098&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT)

ii. Έκθεση Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4546&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT)

iii. Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4131&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT)