Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Υπηρεσίες Παραπόνων Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Εδώ οι συναλλασσόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών παραπόνων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών παροχής πιστώσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ενίσχυση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, αναρτά στην παρούσα ιστοσελίδα τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας με τις ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχουν συστήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρίες παροχής πιστώσεων (ΕΠΠ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει, προκειμένου τα ιδρύματα αυτά να εξετάζουν παράπονα και καταγγελίες πελατών τους σχετικά με τα παρεχόμενα εκ μέρους τους προϊόντα και υπηρεσίες.

Πίνακας Υπηρεσιών Παραπόνων Τραπεζών (σε μορφή excel) (xls 44 KB)