Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eνημέρωση Συναλλασσoμένων - Διαφάνεια

Με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 καθορίζονται οι κανόνες πληροφόρησης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους βασικούς όρους που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των συναλλασσομένων, εμφανίζει στην παρούσα ιστοσελίδα πίνακες με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα επιτόκια καταθέσεων, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών, τις προμήθειες που καλούνται να καταβάλλουν οι συναλλασσόμενοι κατά την αποστολή εμβασμάτων, τα έξοδα καταθετικών λογαριασμών, καθώς και τις ετήσιες συνδρομές των πιστωτικών καρτών.

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας των ειδικών υπηρεσιακών μονάδων που έχουν συστήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρίες παροχής πιστώσεων (ΕΠΠ) για την εξέταση των παραπόνων και των καταγγελιών των πελατών τους.

γ) Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

δ) Στοιχεία επικοινωνίας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για ερωτήματα του κοινού αναφορικά με θέματα πρακτικής εφαρμογής της ΠΝΠ "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων" (ΦΕΚ Α΄ 84, 18.7.2015).


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι