Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Έγγραφα Διαβούλευσης

 Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Ημερομηνία ΛήξηςΠεριγραφήΠληροφορίεςΚατάσταση Διαβούλευσης
14/10/201615/11/2016Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφείαΑνακοίνωση
Σχέδιο
ΠΕΕ
Υιοθέτηση
17/07/201220/08/2012Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Κ3-4382/2001 (ΦΕΚ Β’ 847/04-07-2001) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και νέοι πίνακες ζωής και πίνακες νοσηρότητας – ανικανότητας.Ανακοίνωση
Σχέδιο
Πίνακες Θνησιμότητας
ΠΔ
Υιοθέτηση
18/07/201131/08/2011Κώδικας Δεοντολογίας των ΔιαμεσολαβητώνΑνακοίνωση
Σχέδιο
ΠΕΕ
Υιοθέτηση
20/07/201103/08/2011Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Πράξης Διοικητή με τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ"Σχέδιο
ΠΔ
Υιοθέτηση

Σχετικά Θέματα