Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ρυθμίσεις σε εξέλιξη - Διαβουλεύσεις

Στην ενότητα αυτή δημοσιοποιούνται σχέδια αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που θα ενταχθούν στο κανονιστικό πλαίσιο του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η παροχή στους φορείς της αγοράς της δυνατότητας να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία συνεκτιμώνται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την οριστικοποίηση των εκάστοτε αποφάσεων.

Τα σχέδια αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Έγγραφα Διαβούλευσης.  

 


Σχετικά Θέματα