Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συχνές Ερωτήσεις

Κατηγορίες ερωτήσεων

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
  2. ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
  4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
  5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ

  1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
  2. ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ε. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ζ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κλπ). ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ;

Θ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ι. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ;

Κ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επισημαίνουμε ότι οι κάτωθι απαντήσεις είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμμία περίπτωση δεν δεσμεύεται επ'αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Β. ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Ε. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


ΣΤ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Ζ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Η. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κλπ). ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ;

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΕΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Θ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Ι. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ;

ΡΟΛΟΣ ΤτΕ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδας


Κ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Αρχή της σελίδαςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Θεωρείτε ότι οι παραπάνω απαντήσεις έχουν καλύψει τα ερωτήματά σας;