Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Aποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α έως τις 1.12.2010, ημερομηνία κατά την οποία οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ανατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης ασκείται πλέον μέσω των Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.