Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Mελέτες

Οικονομία και Ενέργεια

Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Κλίμα και κλιματικά μοντέλα 

Σενάρια ανθρωπογενούς παρέμβασης στην κλιματική αλλαγή και τα Προγράμματα PRUDENCE και ENSEMBLES
Παλαιοκλιματικές αλλαγές
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Φυσικές καταστροφές

Μεταβολές στην ένταση και την κατανομή των φυσικών καταστροφών

Υδάτινα Αποθέματα

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του Ελλαδικού χώρου
Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα υδάτινα αποθέματα
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Μέση στάθμη της θάλασσας

Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και επιπτώσεις στις ακτές
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες

Πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδος
Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και μέτρα προσαρμογής
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Γεωργία και γεωργικά εδάφη

Η επίδραση της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη
Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Δάση και δασικά οικοσυστήματα

Οικονομικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στα δάση και τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

Κίνδυνοι και επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Τουρισμός

Οικονομικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Δομημένο περιβάλλον

Κίνδυνοι και επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στο δομημένο περιβάλλον
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Μεταφορές

Οι επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στον τομέα των μεταφορών
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Υγεία και κοινωνικές διαστάσεις

Κλιματική αλλαγή και υγεία
Η επίδραση της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στη θνησιμότητα και νοσηρότητα του πληθυσμού της Ατιικής την περίοδο 2000-2005
Κοινωνικές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής
Δείτε το σχετικό video παρουσίασης

Εξορυκτική βιομηχανία

Εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στην εξορυκτική βιομηχανία