Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων-Τραπεζική αργία

Οδικός χάρτης για τη σταδιακή χαλάρωση και άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
Το πλήρες κείμενο του οδικού χάρτη είναι διαθέσιμο εδώ.

Τραπεζική Αργία
(28 Ιουνίου 2015 - 19 Ιουλίου 2015)

 1. ΠΝΠ 65/28-6-2015 
 2. ΠΝΠ 66/30-6-2015 
 3. ΓΔΟΠ 902 - ΦΕΚ 1302/30-6-15
 4. ΓΔΟΠ 929 ΦΕΚ 1343/2-7-15 
 5. ΓΔΟΠ 936 ΦΕΚ 1380/3-7-2015 
 6. ΓΔΟΠ 937 ΦΕΚ 1391/6-7-15 
 7. ΓΔΟΠ 966 ΦΕΚ 1460/13-7-15

Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

  1. ΦΕΚ Β 2131/2-10-2015
  2. ΦΕΚ Β 2110/29-9-2015 
  3. ΦΕΚ Β 2100/25-9-2015
  4. ΦΕΚ Β 1871/3-9-2015
  5. ΦΕΚ Β 1867/31-8-2015
  6. ΠΝΠ 84/18-7-2015
  7. ΓΔΟΠ 1027 - ΦΕΚ 1561/24-7-15 
  8. ΓΔΟΠ 1062 - ΦΕΚ 1617/31-7-15
  9. ΦΕΚ 1620/31-7-2015
10. ΠΝΠ 90/31-7-2015
11. ΓΔΟΠ 1133 - ΦΕΚ 1721/17-8-15
12. ΦΕΚ Β 6/7-1-2016
13. ΦΕΚ Β 684/15-3-2016
14. ΦΕΚ Β 2282/22-7-2016
15. ΦΕΚ Β 3724/18-11-2016
16. ΦΕΚ Β 2723/3-8-2017
17. ΦΕΚ Β 3976/14-11-2017
18. ΦΕΚ Β 687/28-2-2018
19. ΦΕΚ Β 1943/31-5-2018
​20. ΦΕΚ_Β_4315/28-09-2018
21​. ΦΕΚ Α’ 137/29.08.2019