EN

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής, Φορείς)  που ανοίγουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ A΄105), και τροποποιήθηκε με τον ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και ν. 4764/2020 (Α΄ 256), υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης  2/45619/ΔΛΤΠ/2021 (ΦΕΚ Β' 604).

Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά, με την καθοδήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, βάσει της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, ο Φορέας υποβάλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος τα ακόλουθα τυποποιημένα έντυπα:

- Αίτηση Προσχώρησης
- Έντυπο της ΔΙΑΣ DCT DEBTOR με τις Παραμέτρους Φορέα
- Έντυπο «Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL»

μαζί με τη σχετική απόφαση  Δ.Σ. του Φορέα που εξουσιοδοτεί:
-το νόμιμο εκπρόσωπο που θα υπογράψει την Αίτηση και τα πιο πάνω έντυπα,
-τους χρήστες να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης που περιγράφονται στο έντυπο «Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL». 

 Όλα τα δικαιολογητικά, που αφορούν στο άνοιγμα του Λογαριασμού και στην πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή, υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, στο Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών ή στο Υποκατάστημα/Πρακτορείο/Θυρίδα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής στην οποία έχει την έδρα του ο Φορέας, σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένα από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από το Φορέα πρόσωπα, μαζί με τη σχετικά απόφαση του ΔΣ του Φορέα.


 


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι