EN

Υπηρεσία TIPS

​​​​​​​​​​​​​​​​Το Νοέμβριο του 2018 το Ευρωσύστημα έθεσε σε λειτουργία την υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), προκειµένου να διασφαλίσει ότι η αυξανόµενη ζήτηση άµεσων πληρωµών θα ικανοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπηρεσία TIPS συμβάλλει επίσης στο να αποφευχθεί η επικράτηση εθνικών λύσεων που επαναφέρουν τον κατακερµατισµό των υπηρεσιών πληρωµών στην Ευρώπη.  ∆ύο χαρακτηριστικά του TIPS το καθιστούν ικανό να επιτύχει προσβασιµότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, το ότι βασίζεται στο σχήµα SCTΙnst και, δεύτερον, το ότι αναπτύχθηκε ως προέκταση του TARGET2, το οποίο ήδη διαθέτει ευρύ δίκτυο συµµετεχόντων.

​Η νέα αυτή υπηρεσία υποδοµών αγοράς επιτρέπει στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) να προσφέρουν στους πελάτες τους µεταφορές κεφαλαίων συνεχώς και σε πραγµατικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο και κάθε ηµέρα του έτους. Αυτό σηµαίνει ότι, χάρη στο TIPS, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις µπορούν να µεταφέρουν χρήµατα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας των ΠΥΠ. Συνεπώς, το Ευρωσύστηµα, για να προωθήσει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών, διεύρυνε το φάσμα των υπηρεσιών TARGET έτσι ώστε να υποστηρίζει και το διακανονισµό των άµεσων πληρωµών, προσφέροντας πανευρωπαϊκή προσβασιµότητα και διαλειτουργικότητα. Επί του παρόντος, το TIPS διακανονίζει πληρωµές µόνο σε ευρώ. Εντούτοις, εφόσον υπάρξει σχετική ζήτηση, µπορεί να υποστηρίξει και το διακανονισµό σε άλλα νοµίσµατα.

​Το TIPS είναι µια υπηρεσία βασισµένη σε µια σύγχρονη αρχιτεκτονική συστηµάτων πληρωµών που συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος εκκαθάρισης (netting) πληρωµών λιανικής και ενός συστήµατος ακαθάριστου διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (RTGS). Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να διακανονίζει άµεσα ένα µεγάλο όγκο πληρωµών µε σχετικά χαµηλό κόστος. Επίσης, είναι συµβατό µε τις αυστηρές απαιτήσεις επίβλεψης του Ευρωσυστήµατος, καθώς και µε τη σύσταση CPMI-IOSCO που αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Έτσι, είναι ικανό να καλύψει τις προϋποθέσεις διακανονισµού µιας πανευρωπαϊκής λ​ύσης άµεσων πληρωµών (όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών – EPC) και να προσφέρει 100% ασφάλεια ως προς τον κίνδυνο διακανονισµού, αφού οι συναλλαγές εκτελούνται σε χρήµα κεντρικής τράπεζας.

Χαρακτηριστικά του TIPS​​​​

  • ανθεκτικό: αποτελεί µια ισχυρή και ανθεκτική υποδοµή αγοράς, υπό τη διαχείριση του Ευρωσυστήµατος,
  • αποτελεσµατικό: προσφέρει άµεσο διακανονισµό σε χρήµα κεντρικής τράπεζας, ο οποίος αυξάνει την ασφάλεια και εκµηδενίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, και απλοποιηµένη επεξεργασία συναλλαγών, χάρη στην απευθείας σύνδεση μεταξύ του ΠΥΠ-εντολέα και του ΠΥΠ-αποδέκτη,
  • ταχύ: οι συµµετέχοντες στο TIPS µπορούν να επεξεργαστούν τις συναλλαγές σε µερικά µόλις δευτερόλεπτα, λιγότερα και από αυτά που ορίζονται από το σχήµα SCTΙnst (10 δευτερόλεπτα) ως κριτήριο για την ολοκλήρωση µιας άµεσης πληρωµής,
  • πολυσυµµετοχικό: αποτελεί επέκταση του ΤARGET2, το οποίο διαθέτει δίκτυο µε περισσότερους από 1.700 συµµετέχοντες που µπορούν να ανοίξουν λογαριασµό, ενώ οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συνδεθούν έμμεσα µε διαφορετικούς ρόλους,
  • οικονοµικό: η τιµολογιακή του πολιτική βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της έλλειψης διακρίσεων, παρέχοντας δωρεάν άνοιγµα και τήρηση λογαριασµού, καθώς επίσης και λήψη πληρωµών και ενηµερώσεων, ενώ η χρέωση ανά εξερχοµένη πληρωµή είναι 0,002 ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του,
  • ενοποιηµένο: τα πλεονεκτήµατα είναι σηµαντικά για τους συµµετέχοντες, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση ρευστότητας, καθώς τα υπόλοιπα των λογαριασµών TIPS προσµετρούνται στον υπολογισµό των ελάχιστων αποθεµατικών.
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι