EN

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση  των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα, διακρινόμενων σε χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς, διασφαλίζοντας τον ενοποιημένο ελέγχο τους και τον απαιτούμενο συντονισμό σε επίπεδο Τράπεζας. Η ανάδειξη της διαχείρισης κινδύνων ως βασικής λειτουργίας της Τράπεζας συνεισφέρει στην αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της.  

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση για μια υψηλών προδιαγραφών εταιρική διακυβέρνηση και οδηγεί σε υψηλή αποτελεσματικότητα και βέλτιστη επιχειρησιακή απόδοση. Η διαχείριση κινδύνων στην κεντρική τράπεζα έχει μεν πολλά κοινά στοιχεία με τη διαχείριση κινδύνων σε λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όμως, παρουσιάζει και σημαντικές διαφορές που απορρέουν από την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Η βελτιστοποίηση κατά την άσκηση νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου πολιτικής μέσω της ανάληψης εκ μέρους της Τράπεζας του ελάχιστου δυνατού επιπέδου κινδύνων.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που υιοθετεί η Τράπεζα ακολουθούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι ακολουθούμενοι μέθοδοι και υπάρχουσες υποδομές επίσης ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Ευρωσύστημα. 

Η ΜΔΚ λειτουργεί απόλυτα διαχωρισμένα από τις λοιπές Διευθύνσεις της Τράπεζας και αναφέρεται στον Διοικητή και την ΕΔΚ. Διαθέτει άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων της.

Η ΜΔΚ έχει επιφορτιστεί με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων προερχόμενων από τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής καθώς και την παροχή έκτακτης ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα όταν αυτό απαιτηθεί.
  • τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου οι υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας να αναγνωρίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν λειτουργικούς κινδύνους που συνδέονται με τις εργασίες τους, καθώς και τη σύνταξη σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • την εισήγηση προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) της Τράπεζας θεμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων. 
  • τη σύνταξη και αποστολή στη Διοίκηση μηνιαίων αναφορών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η Τράπεζα (κίνδυνος αγοράς, συναλλαγματικός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος).
  • την κοινοποίηση, κάθε χρόνο, του ετήσιου προγράμματος ενεργειών της, απολογιστικά και προϋπολογιστικά, στην Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της Τράπεζας.

Η ΜΔΚ αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Τμήμα Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι