Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Yπηρεσίες

Αναγνωστήρια 

• Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα αναγνωστήριο με υλικό οικονομικού περιεχομένου (κεντρικό) και ένα αναγνωστήριο με υλικό νομικού περιεχομένου.

• Στο κεντρικό αναγνωστήριο υπάρχουν οι εκδόσεις της Τράπεζας, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, οδηγοί) και τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκδόσεων.


Υπηρεσίες προς τους χρήστες

• Το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρέχει βοήθεια στις ερευνητικές αναζητήσεις των επισκεπτών μέσω του καταλόγου και των ηλεκτρονικών πηγών της. Διενεργεί έρευνες για λογαριασμό των χρηστών και ανταποκρίνεται σε αιτήματα τους μέσω τηλεφώνου, fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις δεδομένων) για τους εξωτερικούς χρήστες γίνεται μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

• Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική μόνο για το προσωπικό της Τράπεζας.


Αναπαραγωγή υλικού

Το κοινό έχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της Βιβλιοθήκης αποτεινόμενο στο γραφείο φωτοτυπιών της Τράπεζας και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Περιορισμοί στη φωτοτύπηση υπάρχουν σε σχέση με το παλαιό και σπάνιο υλικό, αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και της Οδηγίας 29/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχή Σελίδας Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι