EN

Η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τα μετρητά

" Τα τραπεζογραμμάτια είναι μέρος της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού μας – και στην ΕΚΤ έχουμε τεράστια ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι διατηρούν την εμπιστοσύνη τους σε αυτά."

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ


 

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ είναι το μόνο νόμιμο χρήμα στη ζώνη του ευρώ, και τα μετρητά η μόνη μορφή δημόσια εκδιδόμενου χρήματος στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι πολίτες, γεγονός που διασφαλίζει την αυτονομία, την ιδιωτική ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωση. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες – γνωστές ως το Ευρωσύστημα – έχουν τη θεμελιώδη αρμοδιότητα να εξασφαλίζουν την ομαλή παροχή μετρητών και να διευκολύνουν τη χρήση μετρητών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τις πληρωμές τους.

Διαφυλάσσουμε το μέλλον των μετρητών με διάφορους τρόπους

Εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα μετρητών σε ευρώ

Το Ευρωσύστημα εγγυάται ότι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στο κοινό.

Εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα μετρητών σε ευρώ

Το Ευρωσύστημα εγγυάται ότι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στο κοινό. Όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες μετρητών σε όλη την επικράτεια των αντίστοιχων χωρών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κάνουν τον κύκλο των μετρητών όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό σε σχέση με το κόστος. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις ανάγκες των διεθνών αγορών εφόσον μεγάλο ποσοστό των τραπεζογραμματίων ευρώ κυκλοφορούν εκτός της ζώνης του ευρώ. Ακόμη και αν εκδοθεί ψηφιακό ευρώ στο μέλλον, θα διατίθεται παράλληλα με τα μετρητά.

Στηρίζουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες μετρητών για όλους

Το Ευρωσύστημα θέλει οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο δικό τους χρήμα, όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις και οι ανάγκες τους όσον αφορά τις πληρωμές.

Στηρίζουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες μετρητών για όλους

Το Ευρωσύστημα θέλει οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο δικό τους χρήμα, όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις και οι ανάγκες τους όσον αφορά τις πληρωμές. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την κοινωνική ευθύνη να παρέχουν υπηρεσίες μετρητών σε πολίτες και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων ανάληψη μετρητών δωρεάν ή με λογική χρέωση. Στηρίζουμε επίσης τους εμπόρους που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες μετρητών όπως «επιστροφή μετρητών» ή που διευκολύνουν περιορισμένες αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών. Τέλος, βοηθάμε τον τραπεζικό τομέα να αντιμετωπίζει αιφνίδιες, απότομες αυξήσεις της ζήτησης τραπεζογραμματίων και εξασφαλίζουμε ότι τα μετρητά λειτουργούν ως εφεδρικό μέσο πληρωμής σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίζουμε ότι τα μετρητά γίνονται αποδεκτά παντού

Τα μετρητά εξακολουθούν να είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν πληρωμές μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ.

Εξασφαλίζουμε ότι τα μετρητά γίνονται αποδεκτά παντού

Τα μετρητά εξακολουθούν να είναι ο  βασικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν πληρωμές μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ και το Ευρωσύστημα θεωρεί ότι η καθολική αποδοχή των μετρητών είναι ζωτικό μέρος του συστήματος πληρωμών και του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των μετρητών σε ευρώ. Διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τις πληρωμές τους. Η αποδοχή των μετρητών σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών, οι έμποροι και άλλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αρνηθούν τις πληρωμές σε μετρητά, εκτός εάν απαιτείται ρητώς από τον νόμο ή όταν όλα τα μέρη έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων άλλο μέσο πληρωμής.

Αναπτύσσουμε καινοτόμα και ασφαλή τραπεζογραμμάτια ευρώ

Το Ευρωσύστημα αναπτύσσει ασφαλή τραπεζογραμμάτια, προστατευόμενα από τις πιο πρόσφατες και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες.

Αναπτύσσουμε καινοτόμα και ασφαλή τραπεζογραμμάτια ευρώ

Το Ευρωσύστημα αναπτύσσει ασφαλή τραπεζογραμμάτια, προστατευόμενα από τις πιο πρόσφατες και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες, οι οποίες τα καθιστούν ιδιαιτέρως ανθεκτικά στην παραχάραξη και  διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητας τους. Διασφαλίζουμε τη γνησιότητα και την υψηλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία και εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων από τις τράπεζες και τους φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά. Το πρόγραμμα PERICLES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη χαρακτηριστικών ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις των σημερινών ονομαστικών αξιών των κερμάτων ευρώ. Τελευταίο και σημαντικότερο, διασφαλίζουμε ότι το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ είναι κάτι με το οποίοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να ταυτιστούν.

Διατηρούμε τα τραπεζογραμμάτια ασφαλή και βιώσιμα

Το Ευρωσύστημα εξασφαλίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια είναι ασφαλή κατά τη χρήση τους.

Διατηρούμε τα τραπεζογραμμάτια ασφαλή και βιώσιμα

Το Ευρωσύστημα εξασφαλίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια είναι ασφαλή κατά τη χρήση τους, διερευνώντας τον πιθανό αντίκτυπο της παραγωγής και κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ στη δημόσια υγεία και διενεργώντας ειδικούς επιστημονικούς ελέγχους και δοκιμές. Εξετάζουμε επίσης το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων με σκοπό να εντοπίσουμε ευκαιρίες για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο μέσω νέων προϊόντων και διαδικασιών. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και οι διαδικασίες παραγωγής τους γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο βιώσιμα, οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι