Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

 

 Εμφάνιση ΑνακοινώσεωνΑνακοινώσεις

24/03/2017 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης - 12ης Μαρτίου 2017 (και σχετικά ποσοστά επιτυχίας), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

20/03/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις, 01.04.2017 (Επίπεδο A) και 02.04.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ) στη Θεσσαλονίκη

09/03/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ)

24/02/2017 - Αποφάσεις της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/02/2017 - Μέρισμα χρήσης 2016

22/02/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

22/02/2017 - Καταστάσεις κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις/σεμινάρια πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Μαρτίου 2017

22/02/2017 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 24.2.2017

21/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων της 10ης Ιουνίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα A και Δ)

14/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων (αρθρ.11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ και του ΔΣ της ΕΚ) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

30/01/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 11.02.2017 (Επίπεδο Α) και 12.02.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

30/01/2017 - Πρόσκληση της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2017 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2017 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.2.2017 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2017 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

26/01/2017 - Περί εισαγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

19/01/2017 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017