Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

17/11/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2017

16/11/2017 - Συζητήσεις στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος

16/11/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων - γ΄ τρίμηνο 2017

15/11/2017 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ των στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στην ΕΕ

14/11/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 21ης (Επίπεδο Α) και 22ας Οκτωβρίου 2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

10/11/2017 - Διαδικασία ανταλλαγής ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ

09/11/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

08/11/2017 - Έρευνα για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων

03/11/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Σεπτέμβριος 2017

02/11/2017 - Προκήρυξη 7/2017 – Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

02/11/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2017

01/11/2017 - Διενέργεια εξετάσεων 10.2.2018 (Επίπεδο Α) & 11.2.2018 (Επίπεδα Β, Γ, & Δ) για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Αθήνα

26/10/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

26/10/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Σεπτέμβριος 2017

25/10/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2017

25/10/2017 - Προκήρυξη 5/2017 - Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού

24/10/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – γ΄ τρίμηνο 2017

24/10/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Αύγουστος 2017

23/10/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2017

19/10/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017

17/10/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

17/10/2017 - Προκήρυξη 7/2017 - Ανακοίνωση για την έναρξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μίσθωση του Θεάτρου «Ολύμπια»

16/10/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 23ης (Επίπεδο Α) και 24ης (Επίπεδα Β, Γ, Δ) Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

11/10/2017 - Εγκαίνια έκθεσης για τον Ξενοφώντα Ζολώτα στο Κατάστημα Πάτρας της Τράπεζας της Ελλάδος

10/10/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

09/10/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 21.10.2017 (Επίπεδο Α) και 22.10.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

05/10/2017 - Ανακοίνωση για την ασφαλιστική εταιρία Enterprise Insurance Company Plc

05/10/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

04/10/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2017

03/10/2017 - Προκήρυξη 1/2017 – «Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών μηχανών»

29/09/2017 - Διενέργεια εξετάσεων 9.12.2017 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ)

27/09/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Αύγουστος 2017

26/09/2017 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

22/09/2017 - Αίτηση

22/09/2017 - Περίληψη προκήρυξης αριθμός 1/2017 - Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού

22/09/2017 - Προκήρυξη 1/2017

21/09/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούλιος 2017

21/09/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

20/09/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2017

19/09/2017 - Κατάσταση Επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 9ης Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

18/09/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Αύγουστος 2017

11/09/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 23.9.2017 (Επίπεδο Α) & 24.9.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

07/09/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

06/09/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

01/09/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2017

31/08/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2017

28/08/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούλιος 2017

22/08/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούνιος 2017

21/08/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2017

18/08/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2017

14/08/2017 - Προκήρυξη 3/2016: Ανακοίνωση Αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού

03/08/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

02/08/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούνιος 2017

28/07/2017 - Προκήρυξη ΑΣΕΠ 11Κ/2017

28/07/2017 - Προκήρυξη 4/2017: Ανακοίνωση αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού

28/07/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών (Προκ. 2/2017 και Προκ. 6/2016)

27/07/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2017

27/07/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ERGO Ζωής και Αγροτική ΑΑΕ από την ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ

24/07/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάιος 2017

21/07/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2017

20/07/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

20/07/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 9ης Σεπτεμβρίου 2017

19/07/2017 - Ανακοίνωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Enterprise Insurance Company Plc

19/07/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017

19/07/2017 - Τεσσαρακοστό πέμπτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

18/07/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: β΄ τρίμηνο 2017

17/07/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της EULER HERMES HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

13/07/2017 - Προκήρυξη 5/2016: Ανακοίνωση αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού

11/07/2017 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούλιος 2017

07/07/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

06/07/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Μάρτιος 2017

06/07/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

05/07/2017 - Ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Elite Insurance Company Limited

05/07/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2017

04/07/2017 - Προκήρυξη 6/2017 – Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Δειγματοληπτική Έρευνα για την Οικονομική Κατάσταση των Νοικοκυριών»

30/06/2017 - Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016-2017

29/06/2017 - Υποβολή της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016-2017

29/06/2017 - Εγκαίνια έκθεσης για τον Ξενοφώντα Ζολώτα στο Κατάστημα Χανίων της Τράπεζας της Ελλάδος

28/06/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης Ιουνίου 2017 (Επίπεδα Α και Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

28/06/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Μάιος 2017

26/06/2017 - Προκήρυξη 1/2016 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

26/06/2017 - Διενέργεια εξετάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύμ

23/06/2017 - Διενέργεια εξετάσεων της 21.10.2017 (Επίπεδο Α) και 22.10.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

22/06/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

22/06/2017 - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το Δίκτυο Νομισματικής Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-Eastern European Monetary History Network − SEEMHN)

21/06/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Απρίλιος 2017

21/06/2017 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2018

20/06/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2017

16/06/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάιος 2017

09/06/2017 - Κατάσταση Επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 13ης & 14ης Μαίου 2017

08/06/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

07/06/2017 - Προκήρυξη 3/2017 – Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

06/06/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

02/06/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Απρίλιος 2017

29/05/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Απρίλιος 2017

29/05/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.6.2017 (Επίπεδο Α και Επίπεδο Δ)

25/05/2017 - Ανάλυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών ανά περιφέρεια ‒ 2016

25/05/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων - α΄ τρίμηνο 2017

24/05/2017 - Διενέργεια εξετάσεων (αρθρ.11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ και του ΔΣ της ΕΚ) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

23/05/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάρτιος 2017

23/05/2017 - Προκήρυξη 3/2017 – Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

22/05/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών – Μάρτιος 2017

18/05/2017 - Διορισμός Ασφαλιστικών Εκκαθαριστών

18/05/2017 - Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων - β΄ εξάμηνο 2016

18/05/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2017

18/05/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

16/05/2017 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής»

16/05/2017 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»

15/05/2017 - Συζήτηση των αρχιτεκτόνων Δημήτρη και Σουζάνας Αντωνακάκη με την Μαργαρίτα Πουρνάρα στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

08/05/2017 - Προκήρυξη 5/2017 – «Ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων στις υπηρεσιακές μονάδες περιοχής λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης από εξωτερικό συνεργείο»

08/05/2017 - Προκήρυξη 4/2017 – «Ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή βοηθητικών εργασιών στις υπηρεσιακές μονάδες περιοχής λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης από εξωτερικό συνεργείο»

08/05/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2017

05/05/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

03/05/2017 - Προκήρυξη 3/2017: Ανανέωση και επέκταση της υποδομής εικονικών εξυπηρετητών (virtual infrastructure) του κύριου και του εναλλακτικού Κέντρου Πληροφορικής της Τράπεζας

28/04/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Μάρτιος 2017

27/04/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

25/04/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – α΄τρίμηνο 2017

24/04/2017 - Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος - «Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966) – Χαρακτική»

21/04/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Φεβρουάριος 2017

21/04/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 13ης και 14ης Μαΐου 2017

21/04/2017 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 1ης Απριλίου 2017 (Επίπεδο Α) και 2ας Απριλίου 2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στη Θεσσαλονίκη, για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και σχετικοί πίνακες

20/04/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Μάρτιος 2017

20/04/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2017

13/04/2017 - Προκήρυξη 2/2017 – Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών υλοποίησης, συντήρησης και υποστήριξης, που αφορούν στην ανανέωση του δικτυακού εξοπλισμού του περιφερειακού Δικτύου της Τράπεζας

12/04/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών ‒ 2016

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «TBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Proton Τράπεζα ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα PROBANK A.E. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

10/04/2017 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 23.09.2017 (Επίπεδο Α) και της 24.09.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

06/04/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

05/04/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

04/04/2017 - Ενημέρωση για τις υπό εκκαθάριση εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ

04/04/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

31/03/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2017

28/03/2017 - Καθιέρωση Τράπεζας Ερωτήσεων για τις εξετάσεις στο Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά (α1-δ) και στα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1

27/03/2017 - Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων

27/03/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Φεβρουάριος 2017

24/03/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος 2017

24/03/2017 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης - 12ης Μαρτίου 2017 (και σχετικά ποσοστά επιτυχίας), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

23/03/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2017

23/03/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

22/03/2017 - Συζήτηση του Νίκου Σταμπολίδη με την Μαργαρίτα Πουρνάρα στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

21/03/2017 - Προκήρυξη 2/2017: Ανανέωση του Δικτυακού Εξοπλισμού του Περιφερειακού Δικτυού (Υποκαταστήματα-Θυρίδες-Πρακτορεία) της Τράπεζας

20/03/2017 - Ανακοίνωση για την Attica Bank

20/03/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις, 01.04.2017 (Επίπεδο A) και 02.04.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ) στη Θεσσαλονίκη

17/03/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017

16/03/2017 - Παρουσιάστηκε η βιογραφία του Κυριάκου Βαρβαρέσου

15/03/2017 - Επίσκεψη της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Danièle Nouy

09/03/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

09/03/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ)

08/03/2017 - Παρουσίαση της βιογραφίας του Κυριάκου Βαρβαρέσου

03/03/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2017

28/02/2017 - Συνάντηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αντιπροσωπεία της China Development Bank

28/02/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Ιανουάριος 2017

25/02/2017 - Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος

24/02/2017 - Μέρισμα χρήσης 2016

24/02/2017 - Αποφάσεις της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/02/2017 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2016

22/02/2017 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 24.2.2017

22/02/2017 - Καταστάσεις κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις/σεμινάρια πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Μαρτίου 2017

22/02/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

21/02/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

21/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων της 10ης Ιουνίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα A και Δ)

20/02/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

17/02/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2017

17/02/2017 - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού (Προκήρυξη αριθ.4/2016)

16/02/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

15/02/2017 - Καταθέσεις Πολιτισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

14/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων (αρθρ.11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ και του ΔΣ της ΕΚ) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

09/02/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2016

02/02/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2016

02/02/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

30/01/2017 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

30/01/2017 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.2.2017 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2017 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2017 - Πρόσκληση της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 11.02.2017 (Επίπεδο Α) και 12.02.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

27/01/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Δεκέμβριος 2016

26/01/2017 - Περί εισαγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

25/01/2017 - Τεσσαρακοστό τέταρτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

23/01/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Νοέμβριος 2016

20/01/2017 - Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2016

20/01/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2016

19/01/2017 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017

19/01/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016

17/01/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – δ΄ τρίμηνο 2016

17/01/2017 - Προκήρυξη 7/2016 – «Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την δημιουργία υποδομής εικονικών επιφανειών εργασίας (virtual desktop infrastructure – VDI), στο Κύριο και το Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικής της

16/01/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016

12/01/2017 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος - Ιανουάριος 2017

12/01/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

04/01/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2016