Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Kέντρο Ενημέρωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και διακηρύξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και ομιλίες των μελών της Διοίκησης.

Επίσης στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα (τελευταία πέντε) δελτία τύπου καθώς και οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και ομιλίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δελτία Τύπου

25/02/2017 - Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος

24/02/2017 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2016

21/02/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

20/02/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

17/02/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2017

Ανακοινώσεις

24/02/2017 - Αποφάσεις της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/02/2017 - Μέρισμα χρήσης 2016

22/02/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

22/02/2017 - Καταστάσεις κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις/σεμινάρια πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Μαρτίου 2017

22/02/2017 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 24.2.2017

Ομιλίες - Συνεντεύξεις

24/02/2017 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα στην 84η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

23/02/2017 - Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

22/02/2017 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σε εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.) με θέμα: "Προς ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο με ονομασία προέλευσης"
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

13/02/2017 - Εισαγωγική τοποθέτηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

10/02/2017 - Ομιλία του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επανεκκίνηση της οικονομίας και αγορά ακινήτων»
Ομιλητής: Θεόδωρος Μητράκος