Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Kέντρο Ενημέρωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και διακηρύξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και ομιλίες των μελών της Διοίκησης.

Επίσης στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα (τελευταία πέντε) δελτία τύπου καθώς και οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και ομιλίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δελτία Τύπου

29/07/2016 - Νέα ενημέρωση για την ασφαλιστική εταιρία Enterprise Insurance Company Plc

27/07/2016 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Ιούνιος 2016

27/07/2016 - Ενημέρωση για την ασφαλιστική εταιρία Enterprise Insurance Company Plc

26/07/2016 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούλιος 2016

22/07/2016 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάιος 2016

Ανακοινώσεις

29/07/2016 - Ανακοίνωση του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της ΕΕΤ για τη διεξαγωγή σεμιναρίου επιμόρφωσης(αίθουσας) του άρθρου21της κοινής απόφασης της ΕκτελεστικήςΕπιτροπής τηςΤράπεζας της Ελλάδος και τουΔ.Σ.τηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς(ΦΕΚΒ'2452/13.11.2015)έτους2016

29/07/2016 - Ανακοίνωση του ΕλληνικούΤραπεζικούΙνστιτούτου τηςΕΕΤγια τη διεξαγωγή σεμιναρίου επιμόρφωσης(e-learning)του άρθρου21 της κοινής απόφασης τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπής τηςΤράπεζας τηςΕλλάδος και του Δ.Σ.τηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς(ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) έτους2016

21/07/2016 - Ορισμός νέας δικασίμου επί της εκθέσεως εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΤΕ»

12/07/2016 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2017

08/07/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

Ομιλίες - Συνεντεύξεις

14/07/2016 - Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην παρουσίαση του βιβλίου των Dirk Schoenmaker και Nicolas Veron: «European Banking Supervision: The first eighteen months»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

11/07/2016 - Εισαγωγική τοποθέτηση του Διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Συζήτηση επί της Έκθεσης της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική 2015-2016"
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

06/07/2016 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο Eighth ECB Statistics Conference στη Φρανκφούρτη με θέμα: «Η αξιοποίηση μικροδεδομένων στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής: πέρα και πίσω από τα συγκεντρωτικά μεγέθη»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

03/07/2016 - Συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην εφημερίδα «Η Αυγή»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

23/06/2016 - Ομιλία του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου στo 9th Insurance Conference 2016 «Ασφαλιστική αγορά: Το στοίχημα της ανάπτυξης», Divani Caravel Hotel
Ομιλητής: Θεόδωρος Μητράκος