Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Kέντρο Ενημέρωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και διακηρύξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και ομιλίες των μελών της Διοίκησης.

Επίσης στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα (τελευταία πέντε) δελτία τύπου καθώς και οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και ομιλίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δελτία Τύπου

02/03/2015 - Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος

02/03/2015 - Επιστημονική ημερίδα στην Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα «Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και στην ανάπτυξη»

26/02/2015 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Ιανουάριος 2015

26/02/2015 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2014

25/02/2015 - Πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τον διορισμό Υποδιοικητή

Ανακοινώσεις

02/03/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

02/03/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

26/02/2015 - Αποφάσεις της 82ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

26/02/2015 - Μέρισμα χρήσης 2014

24/02/2015 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 7ης Φεβρουαρίου 2015 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 8ης Φεβρουαρίου 2015 (Επίπεδα Β, Γ, και Δ)

Ομιλίες - Συνεντεύξεις

26/02/2015 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα στην 82η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

15/12/2014 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην ειδική εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος προς τιμήν του Ξενοφώντος Ζολώτα
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

15/12/2014 - Ομιλία του κ. Μιχάλη Ψαλιδόπουλου στην ειδική εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος προς τιμήν του Ξενοφώντος Ζολώτα
Ομιλητής: Μιχαήλ Ψαλιδόπουλος

15/12/2014 - Ομιλία του κ. Νίκου Αλεξόπουλου στην ειδική εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος προς τιμήν του Ξενοφώντος Ζολώτα
Ομιλητής: Νίκος Αλεξόπουλος

14/12/2014 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο Διεθνές Συνέδριο “2014 Multinational Finance Society Winter Conference” με θέμα: «Παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση: προκλήσεις και προοπτικές»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας