Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Kέντρο Ενημέρωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και διακηρύξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και ομιλίες των μελών της Διοίκησης.

Επίσης στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα (τελευταία πέντε) δελτία τύπου καθώς και οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και ομιλίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Δελτία Τύπου

27/06/2016 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Μάιος 2016

23/06/2016 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

22/06/2016 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Απρίλιος 2016

22/06/2016 - Διαδικασία επιλογής της εταιρίας PQH Α.Ε. ως Ειδικού Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

21/06/2016 - Συνάντηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Klaus Regling

Ανακοινώσεις

24/06/2016 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

23/06/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 11ης Ιουνίου 2016 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α και Δ) και τους σχετικούς πίνακες

22/06/2016 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση

16/06/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 22.10.2016 (Επίπεδο Α) και της 23.10.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

15/06/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

Ομιλίες - Συνεντεύξεις

23/06/2016 - Ομιλία του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου στo 9th Insurance Conference 2016 «Ασφαλιστική αγορά: Το στοίχημα της ανάπτυξης», Divani Caravel Hotel
Ομιλητής: Θεόδωρος Μητράκος

08/06/2016 - Oμιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με θέμα: “The impact of the Greek sovereign crisis on the banking sector: challenges to financial stability and policy responses by the Bank of Greece”
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

24/05/2016 - Ομιλία του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου στo 11th Red Business Forum "Bridging the Gap", Μουσείο της Ακρόπολης, με θέμα: "Financing the economy: the way forward"
Ομιλητής: Θεόδωρος Μητράκος

20/05/2016 - Ομιλία του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα στο 33ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Δικαίου (33rd International Financial Law Conference):"Financial stability and growth:the role of central banks and the pre-requisites for sustainable growth in Euro"
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

19/05/2016 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σε εκδήλωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory) του London School of Economics με θέμα: «Παρούσα κατάσταση και προτάσεις για τα επόμενα βήματα»
Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας