Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση καταρτίζει μέσω τηλεσύσκεψης (teleconference) μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ που φέρει την ονομασία «συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ» (euro foreign exchange rates) και αναπαράγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ"

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ δεν αποτελούν συναλλακτικές τιμές αλλά έχουν χαρακτήρα ένδειξης.

Συναλλακτικές τιμές αποτελούν οι τιμές αγοροπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών Τραπεζών και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες  για τις τιμές αυτές όπως δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αμετάκλητες ισοτιμίες νομισμάτων της ζώνης ευρώ όπως και για τις ιστορικές τιμές συναλλάγματος fixing έναντι δραχμής.