Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αμετάκλητες Ισοτιμίες Νομισμάτων Ζώνης Ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 1999 άρχισε το τρίτο και τελικό στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) με τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των εξής 11 κρατών-μελών που αρχικώς συμμετείχαν στην ΟΝΕ και το Ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Φινλανδία. 

Η Ελλάδα έγινε το 12ο μέλος της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2001. Ακολούθησαν η Σλοβενία (13ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2007, η Κύπρος και η Μάλτα (14ο και 15ο μέλος αντίστοιχα) την 1η Ιανουαρίου 2008, η Σλοβακία (16ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2009, η Εσθονία (17ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2011 και η Λεττονία (18ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αμετάκλητες ισοτιμίες έναντι του ευρώ όπως οριστικοποιήθηκαν την ημερομηνία ένταξης της κάθε χώρας στην ΟΝΕ.

 

ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ 1 ΕΥΡΩ

ATS Σελλίνι Αυστρίας

13,7603

BEF Φράγκο Βελγίου

40,3399

CYP Λίρα Κύπρου

  0,585274

DEM Μάρκο Γερμανίας

1,95583

ESP Πεσέτα Ισπανίας

166,386
ΕΕΚ Κορώνα Εσθονίας  15.6466 

FIM Μάρκο Φινλανδίας

5,94573

FRF Φράγκο Γαλλίας

6,55957

GRD Δραχμή Ελλάδας

340,750

IEP Λίρα Δημοκρατίας Ιρλανδίας

0,787564

ITL Λιρέττα Ιταλίας

1.936,27
LTL Λίτας Λιθουανίας 3,45280 
LVL Λατς Λεττονίας 0,702804 

LUF Φράγκο Λουξεμβούργου

40,3399

ΜΤL Λίρα Μάλτας

0,4293

NLG Φιορίνι Ολλανδίας

2,20371

PTE Εσκούδο Πορτογαλίας

200,482

SIT Τόλαρ Σλοβενίας

239,640
SKK Κορώνα Σλοβακίας

30,1260