Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εκδόσεις και Mελέτες

Στους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας σε πληθώρα θεμάτων. Τμήμα των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας αυτής εκδίδεται σε έντυπη μορφή και παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει κάθε χρόνο την Έκθεση του Διοικητή και δύο εκθέσεις για την Νομισματική Πολιτική, την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής και την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2009 η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει κατά καιρούς Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Προβαίνει, επίσης, στη δημοσίευση περιοδικών εκδόσεων, όπως το Οικονομικό Δελτίο και δύο σειρές Στατιστικών Δελτίων, το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας και το Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης. 

To Tμήμα Ειδικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος διεξάγει εξειδικευμένη έρευνα και, παράλληλα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια και δημοσιεύει δοκίμια εργασίας.

Οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) εδώ.

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), έτσι όπως παρουσιάζονται παρακάτω.


Μελέτες και Εκδόσεις

ΕΚΤ - Έκθεση Σύγκλισης : 2014

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάιος 2015

ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο Ιούνιος 2015

Νομισματική Πολιτική 2014-2015

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Απρίλιος 2015

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάρτιος - Απρίλιος 2015

20/04/2015 - Δοκίμια Εργασίας : EMU 2.0-Drawing lessons from the crisis - a new framework for stability and growth

19/04/2015 - Δοκίμια Εργασίας : Profitability in the Greek banking system: a dual investigation of net interest and non-interest income

18/04/2015 - Δοκίμια Εργασίας : What are the international channels through which a us policy shock is transmitted to the world economies? Evidence from a time varying FAVAR

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Μάρτιος 2015


Σχετικά Θέματα