Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εκδόσεις και Mελέτες

Στους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας σε πληθώρα θεμάτων. Τμήμα των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας αυτής εκδίδεται σε έντυπη μορφή και παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει κάθε χρόνο την Έκθεση του Διοικητή και δύο εκθέσεις για την Νομισματική Πολιτική, την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής και την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2009 η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει κατά καιρούς Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Προβαίνει, επίσης, στη δημοσίευση περιοδικών εκδόσεων, όπως το Οικονομικό Δελτίο και δύο σειρές Στατιστικών Δελτίων, το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας και το Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης. 

To Tμήμα Ειδικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος διεξάγει εξειδικευμένη έρευνα και, παράλληλα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια και δημοσιεύει δοκίμια εργασίας.

Οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) εδώ.

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), έτσι όπως παρουσιάζονται παρακάτω.


Μελέτες και Εκδόσεις

09/12/2016 - Δοκίμια Εργασίας : The slowdown in US productivity growth - what explains it and will it persist?

07/12/2016 - Άλλες Εκδόσεις : Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

30/11/2016 - Δοκίμια Εργασίας : Self-fulfilling dynamics: the interactions of sovereign spreads, sovereign ratings and bank ratings during the euro financial crisis

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

10/11/2016 - Δοκίμια Εργασίας : Inter-industry wage differentials in Greece: rent-sharing and unobserved heterogeneity hypotheses

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Οκτώβριος 2016

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Σεπτέμβριος 2016

ΕΚΤ - Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 6, Σεπτέμβριος 2016

08/08/2016 - Νομικές Μελέτες : Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του, τόμος II, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2016

16/09/2016 - Δοκίμια Εργασίας : New perspectives on the Great Depression: a review essay


Σχετικά Θέματα