Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds


Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Πιστοποιητικό Επιπέδου ΔΠιστοποιητικό Επιπέδου Α

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Α Θεσσαλονίκη, 5.12.2015

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης

Aρχή Σελίδας

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Β των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 10.12.2014.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 4092/2012 και 4141/2013)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Β, Θεσσαλονίκη, 6.12.2015

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης

Aρχή Σελίδας

 

                                                       Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 9.7.2015.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

 

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3557/07, 4092/2012 και 4141/2013)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011,          4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Δ.Σ. της ΕΠΕΙΑ 14822/2005 (ΦΕΚ 2005 Β/17.9.2005)
 • Ν 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128/3.8.2010)
 • ΝΔ 55/1970 (ΦΕΚ Α' 114/25.5.1970)
 • Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
 • Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον 285/2010
 • Απόφαση ΕΠΕΙΑ 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013

 

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Γ, Θεσσαλονίκη, 6.12.2015

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης

Aρχή Σελίδας

 

 Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 29.09.2014

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:
 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 •  π.δ. 298/1986 
 •  ν. 2496/1997 
 •  π.δ. 190/2006 
 •  ν. 3691/2008 
 •  Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιπέδου Δ, Θεσσαλονίκη, 6.12.2015

Οδηγίες για συμπλήρωση της Aίτησης

Aρχή Σελίδας

 

 

 


Σχετικά Θέματα