Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

 

 

Εμφάνιση Ανακοινώσεων

 


Ανακοινώσεις

10/12/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 24ης και 25ης Νοεμβρίου 2018

05/12/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης και 11ης Νοεμβρίου 2018

30/11/2018 - Πρόγραμμα εξετάσεων καικαταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών για ανανέωση πιστοποιητικών για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα, άρθρ.93 ν.4514/2018 για το έτος 2019

22/11/2018 - Ανακοίνωση κλήσης προς συζήτηση επί της έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος»

02/11/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 24ης και 25ης Νοεμβρίου 2018

30/10/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης και 11ης Νοεμβρίου 2018

30/10/2018 - Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Κράτους στην Τράπεζα της Ελλάδος Χρήστου Γιαννακόπουλου

24/10/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

09/10/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 22ας (Επίπεδο Α) και 23ης (Επίπεδα Β, Γ, Δ) Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

26/09/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 8ης Σεπτεμβρίου 2018

25/09/2018 - Παράταση απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο ίδρυμα πληρωμών «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

11/09/2018 - Ανακοίνωση Επιροπής Εξετάσεων - Τράπεζα Θεμάτων για τα Ειδικά Θέματα Α2

10/09/2018 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 22.09.2018 (Επίπεδο A) και 23.09.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ)

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση»

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ»

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ.»

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Ν. 2330/1995»

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.ΠΕ.»

13/08/2018 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ.»

08/08/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 8ης Σεπτεμβρίου 2018

06/08/2018 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2019

23/07/2018 - Προσωρινή απαγόρευση παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

18/07/2018 - Περί υποβολής τρίτου (Γ΄) πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

02/07/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

02/07/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

02/07/2018 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο A) 22.9.2018 και (Επίπεδο Β, Γ, Δ) 23.9.2018

02/07/2018 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

26/06/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

26/06/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 9ης και 10ης Ιουνίου 2018 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α,Β,Γ,Δ)

12/06/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 12ης και 13ης Μαΐου 2018

25/05/2018 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 9.6.2018 (Επίπεδο Α) και 10.6.2018 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

18/05/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

25/04/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 31ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

20/04/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων της 12ης και 13ης Μαΐου 2018

16/04/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης και 11ης Μαρτίου 2018

13/04/2018 - Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MONEY GLOBE S.A.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

03/04/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

22/03/2018 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

22/03/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφιών στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

19/03/2018 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 31.3.2018 (Επίπεδο A) και 01.04.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ)

12/03/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

12/03/2018 - Διενέργεια εξετάσεων 09.06.2018 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και 10.06.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ) στην Αθήνα

06/03/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης και 11ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/03/2018 - Πρόσκληση της ΕΙΟΡΑ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ομάδες IRSG και OPSG

26/02/2018 - Αποφάσεις της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

26/02/2018 - Μέρισμα χρήσης 2017

22/02/2018 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26.2.2018

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

14/02/2018 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στον ΕΟΧ

12/02/2018 - Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων

05/02/2018 - Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΙΟΡΑ για το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/02/2018 - Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως

30/01/2018 - Πρόσκληση της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2018 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2018 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.2.2018 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2018 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

29/01/2018 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.02.2017 (Επίπεδο Α) & 11.02.2018 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

19/01/2018 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018

08/01/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

08/01/2018 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 31.03.2018 (Επίπεδο Α) και 01.04.2018 (Επίπεδα Β, Γ & Δ)