Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά. Mπορείτε να τα αναζητήσετε με βάση το θέμα ή το έτος δημοσίευσής τους.

 

 Εμφάνιση Δελτίων Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 


ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

12/08/2019 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2020

26/07/2019 - Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ μειώθηκε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2019

25/07/2019 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

01/07/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Ιούνιος 2019

06/06/2019 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

28/05/2019 - Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ αρχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα

24/05/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια): Μάιος 2019

30/04/2019 - H EKT ορίζει τα εποπτικά τέλη σε 576 εκατ. ευρώ για το 2019

12/04/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Απρίλιος 2019

11/04/2019 - Η ΕΚΤ ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για τα εποπτικά τέλη

10/04/2019 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

09/04/2019 - Η ΕΚΤ προτείνει τον Yves Mersch ως Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

08/04/2019 - Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα της SREP 2018

22/03/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Μάρτιος 2019

07/03/2019 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

06/03/2019 - Η ΕΚΤ εκδίδει γνώμη για τον διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής

22/02/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Φεβρουάριος 2019

21/02/2019 - Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2018

25/01/2019 - Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ μειώθηκε περαιτέρω και παρέμεινε χαμηλός το δεύτερο εξάμηνο του 2018

25/01/2019 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

24/01/2019 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

09/01/2019 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένο οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι