Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά. Mπορείτε να τα αναζητήσετε με βάση το θέμα ή το έτος δημοσίευσής τους.

 

 Εμφάνιση Δελτίων Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 


ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

23/11/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Νοέμβριος 2018

07/11/2018 - Η ΕΚΤ προτείνει τον Andrea Enria ως Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου

02/11/2018 - Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ δείχνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές

25/10/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

28/09/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

21/09/2018 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων

17/09/2018 - Επίσημη παρουσίαση των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και 200 ευρώ από την ΕΚΤ

13/09/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

27/07/2018 - Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το πρώτο εξάμηνο του 2018

27/07/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

26/07/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

11/07/2018 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2019

11/07/2018 - Η ΕΚΤ ανακοινώνει περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής προσέγγισης για το απόθεμα ΜΕΔ

29/06/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

14/06/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

23/05/2018 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει την Έκθεση για τη Σύγκλιση 2018

18/05/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

05/05/2018 - Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες

05/05/2018 - Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες δείχνει μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων υπό το δυσμενές σενάριο

30/04/2018 - H EKT ορίζει τα εποπτικά τέλη σε 474,8 εκατ. ευρώ για το 2018

26/04/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

23/03/2018 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

23/03/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

08/03/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

07/03/2018 - H EKT εκδίδει γνώμη για τον διορισμό του μελλοντικού αντιπροέδρου της

02/03/2018 - Η ΕΚΤ ξεκινά διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδια οδηγών προς τις τράπεζες σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου και της ρευστότητάς τους

23/02/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

26/01/2018 - Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παραμένει χαμηλός το δεύτερο εξάμηνο του 2017

26/01/2018 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

25/01/2018 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι