Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών

Διευθυντής: Τ. Καρακούσης

Αριθμός Τηλεφώνου: 210 6170651
Αριθμός Τηλεoμοιότυπου: 210 6722577
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Dep.PrintWorks@bankofgreece.gr

Οι δραστηριότητες του ΙΕΤΑ είναι:

  • Εκτυπώνει τραπεζογραμμάτια ευρώ, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
  • Τυπώνει μεταλλικά κέρματα ευρώ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων καθώς και αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια. 
  • Διενεργεί εκτυπωτικές εργασίες για λογαριασμό της Τράπεζας, του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων οι οποίες αφορούν κυρίως σε έντυπα ασφάλειας όπως Αξιόγραφα, Ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια, Παράβολα, Λαχεία, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας, Άδειες Διαμονής κ.λπ.

Όλες οι εργασίες διεξάγονται με προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους και διενεργούνται όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚΤ και τα Διεθνή Πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


Υπηρεσιακές Μονάδες

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Ι.Ε.Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ