Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ευρώ

Το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα 19 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ.

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που υποστηρίζει το ευρώ και συμπληρώνει την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ΕΕ και το άρθρο 16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την ευθύνη για την παραγωγή και την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ έχουν από κοινού η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ.

 

Σχετικά Θέματα
 
Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα, τα πρώτα δέκα χρόνια
Top Floor – Ο δρόμος προς την κορυφή!